Skip to main content

Lärande i Sverige vill ge unga verktygen till att bygga ett bättre samhälle

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2016 09:30 CET

Idag står världen inför ett antal stora utmaningar, exempelvis fattigdom, väpnade konflikter, och klimat- och miljöfrågor. Lärande i Sverige har därför startat ett nytt utbildningskoncept, Real Global, för unga personer som brinner för en bättre värld. Utbildningskonceptet svarar upp till framtidens ökade efterfrågan på kompetens inom hållbarhet och kommer att genomsyras av FNs 17 Globala mål för hållbar utveckling. 

- Lärande är en värderingsdriven organisation och vårt mål är att utbilda dagens ungdomar för morgondagens arbetsmarknad. Genom externa samarbeten och bred kontakt med näringslivet, får vi god insyn i vad som efterfrågas av framtidens arbetsgivare. Real Global är ett tydligt paketerat utbildningskoncept inom hållbarhet, som möter behovet nu och i framtiden, säger Jan Vikström, grundare och koncernchef.

Fokus på hållbar utveckling
- Många unga idag har ett stort samhällsengagemang och vill förändra och förbättra världen. Real Global syftar till att ge dem verktygen och förmågan att göra just det. Det kallas ofta handlingskompetens. Vi vill inspirera, utbilda och utveckla framtidens samhällsutvecklare och på lång sikt bidra till en hållbar framtid för alla, säger Therése Eklöf som är projektledare för Real Global.

Real Global kommer att ha två 3-åriga, teoretiska program. Det Naturvetenskapliga programmet och det Samhällsvetenskapliga programmet. Utbildningskonceptet kopplat till dessa två program bygger på Förenta Nationernas 17 globala mål för hållbarbarhet. Under utbildningen kommer eleverna att få jobba med projekt som har en tydlig förankring i verkligheten. Parallellt med projekten läser eleverna också ämnesspecifika pass som exempelvis matematik och idrott.

- Huvuddelen av utbildningen bedrivs i tvärvetenskapliga projekt där eleverna får lösa hållbarhetsutmaningar som baseras på FNs globala mål för hållbar utveckling. I september 2015 enades världens ledare om 17 globala mål för att uppnå tre saker under de kommande 15 åren: utrota extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen och lösa klimatkrisen. De globala målen ska vara ett stöd i arbetet för att uppnå detta, berättar Therese Eklöf vidare.

Branschnära samarbete
För att säkerställa hög kvalitet i utbildningen och att vi arbetar med det senaste inom hållbarhetsfrågor så är samarbete med externa aktörer viktigt. Lärare som själva har ett stort engagemang inom området är också något som kännetecknar utbildningen.

- Samverkan med omvärlden blir avgörande för våra elevers framgång och vi kommer ständigt knyta nya företag, universitet och inte minst samhällsorganisationer till oss för att stärka upp utbildningen, fortsätter Therese Eklöf.

För mer information om de 17 globala målen: http://www.globalamalen.se/om-globala-malen/

För mer information kontakta:Therése Eklöf, projektledare Real Global, therese.eklof@larande.se, 0721-85 39 25

Lärande i Sverige AB är en av Sveriges största aktörer inom friskolemarknaden. Här arbetar våra medarbetare på Realgymnasiet och Erlaskolan som är en grundskola, med att skapa mer och bättre skola för alla våra elever. Vi startade det första Realgymnasiet 2003 och finns idag på 14 orter. Erlaskolan startades 2011 och har tre skolor på två orter.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.