This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Trygghetsteamet på Realgymnasiet i Stockholm
Trygghetsteamet på Realgymnasiet i Stockholm

Pressmeddelande -

Så skapas trygghet på Realgymnasiet i Stockholm

På Realgymnasiet i Stockholm arbetar ett trygghetsteam med kommunikationsmodellen NVC (nonviolent communication). En metod  som används för att skapa trygghet och studiero i klassrummet.

- Inlärning sker bäst när elever kan koncentrera sig på sina ämnen och har en trygg atmosfär i klassrummet. Vi jobbar med empatisk kommunikation som vi både använder i våra samtal och lär ut till elever och klasser, säger Josephine Ryde som är lärare på skolan.

Initiativet till Trygghetsteamet startade då en klass hade konflikter som mest utspelade sig utanför skoltid men som även togs med in i klassrummet. Trygghetsteamet började att medla i helklass, hade samtal i små grupper, samarbetsövningar och lärde ut empatisk kommunikation. Resultatet blev så lyckat att en mer långsiktig satsning till Trygghetsteamet startade.

Arbeta med empati
I arbetet med kommunikationsmodellen NVC övar eleverna bland annat genom olika övningar att känna empati med andra och ha större förståelse för andra. De får dessutom öva på självempati och att komma i kontakt med sig själva. Det blandas med fysiska samarbetsövningar och en lunch för att binda samman klassen och öka kommunikationen mellan klasskamrater.

-Efter att ha arbetat på detta sätt ett tag nu så kan vi se att samarbetet mellan eleverna flyter bättre, de blir ärligare i sin kommunikation och studieron har förbättrats. Vi reviderar också klassens spelregler när vi är inne i en klass, fortsätter Josephine.

-Vi är i den fantastiska situationen att vi fått utrymme av vår rektor att göra detta arbete, att det är viktigt och tas på allvar. Vi hoppas fortsätta att jobba för att alla ska känna sig trygga sin klass och skolan samt att vi ger eleverna ett verktyg i form av kommunikationsmodellen, som de kan använda utanför skolan och hela livet, avslutar Josephine.


​För mer information kontakta:
Eva Svensson, rektor på Realgymnasiet i Stockholm
​Tel: 010-139 85 02
​E-post: eva.svensson@realgymnasiet.se

Eller

Josephine Ryde, lärare på Realgymnasiet i Stockholm
Tel:010-139 85 47
​E-post:josephine.ryde@realgymnasiet.se


Ämnen

Taggar

Regioner


Lärandegruppen i Sverige AB med huvudkontor i Norrköping, är en av Sveriges största friskolekoncerner. Kärnan i gruppens verksamhet är att bedriva grundskola och gymnasium. I koncernen ingår Lärande i Sverige AB som driver Realgymnasiet och Erlaskolan, Lärande Partner i Östergötland AB, Magnetica Education och Cognita Fastigheter AB. Tillsammans vill vi vara stilbildare inom svensk skola. 

Inom koncernen har vi dag cirka 850 medarbetare och driver 25 verksamheter varav tre förskolor, sju grundskolor och 15 gymnasieskolor i Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Vårt gemensamma uppdrag är att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningar för att utvecklas under skoltiden och i framtiden.

Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra elever, medarbetare och partners.

För mer information om oss besök gärna LärandeRealgymnasiet och Erlaskolan.

Presskontakt