Gå direkt till innehåll
Starkt resultat i granskning av Lärande i Sverige med Erlaskolan och Realgymnasiet

Pressmeddelande -

Starkt resultat i granskning av Lärande i Sverige med Erlaskolan och Realgymnasiet

Lärare och elever vid Erlaskolan och Realgymnasiet firar inte bara skolavslutning utan också ett rekordresultat från den koncerntillsyn av Lärande i Sverige som Skolinspektionen gjort under våren. Rapporten som presenterades idag ger grönt ljus till huvudmannen och visar att skolorna har ett granskningsresultat som är klart bättre än genomsnittet.

- Alla skolor jobbarmålinriktat och systematiskt för att ge den kvalitativa utbildning vi vill ge. Jag är oerhört stolt och imponerad över personalens och elevernas arbete under året säger Per-Erik Lorentzon, gymnasiechef Realgymnasiet.

- Det här ger oss ännu mer energi att fortsätta jobba med vår ambition att ge mer och bättre skola till fler, menar Johan Skofteröd, grundskolechef Erlaskolorna. Kvalitetsarbetet är ett ständigt pågående arbete där vi nu satsar stenhårt på utveckling.

Lärande i Sverige, som driver Erlaskolorna och Realgymnasiet, granskades under våren 2015 med ett mycket starkt resultat. 14 av de 17 skolorna var helt utan brister, 75% av Erlaskolorna och 85% av Realgymnasierna. Av de skolor i hela landet som granskades 2014, var endast 35% av grundskolorna och 22% av gymnasieskolorna utan brister.

Som huvudman har Lärande i Sverige granskats när det gäller att ge rätt förutsättningar för utbildningen och att utveckla utbildningen vid skolenheterna. Något som Skolinspektionen nu har gett grönt ljus för.

- Vi strävar varje dag efter att skapa de bästa förutsättningarna för våra elever, säger Matthias Trygg, VD för Lärande i Sverige. Det innebär en högkvalitativ skola som ligger långt framme när det gäller IT och pedagogik och som coachar eleverna och tillvaratar individers kreativitet och samarbetsförmåga för att utvecklas och lyckas i framtiden. Jag kan konstatera att även skolinspektionen gillar vad de ser efter att ha besökt alla våra skolor.

Lärande i Sveriges ambition är att skapa framtidens skola med utgångspunkt från den forskning som finns i dag och är redan ledande i att få elever som går ut gymnasiet i arbete genom skolornas nära samarbete med branscher.

-----------------------------------------------------------

Se sammanställning av Erlaskolornas och Realgymnasiets resultat i skolgranskningar jämfört med riket i bifogade bilagor. Endast tre skolor inom koncernen Lärande i Sverige hade någon brist. Samtliga bedöms vara åtgärdade redan innan höstterminen 2015 startar.

Se också Jan Vikström, ägare och grundare till Lärande i Sverige, som uttalar sig om Skolinspektionens granskning.


Ämnen

Taggar


Lärande i Sverige AB är en av Sveriges största aktörer inom friskolemarknaden. Här arbetar våra medarbetare på Realgymnasiet och grundskolan Erlaskolan med att varje dag skapa mer och bättre skola för alla våra elever. Vi startade det första Realgymnasiet 2003 och finns idag på ett flertal orter. Erlaskolan startades 2011 och finns på en handfull orter i landet

Presskontakt

Jessica Andersson

Jessica Andersson

Presskontakt Kommunikatör/PR
Magdalena Allgren

Magdalena Allgren

Presskontakt Kommunikationschef 011-19 42 40

Relaterat material

Relaterade nyheter