Skip to main content

Vi stärker eleverna

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2013 09:01 CET

Måndagens artikel i DN om att friskolor använder generös betygsättning som konkurrensmedel har upprört oss och troligtvis även alla skolor oavsett huvudman, som följer skollagen och genomför de lagstadgade åtgärder som krävs för att elever ska nå sina mål.

I skollagens tredje paragraf framgår med all tydlighet att det är skolans ansvar att vidta åtgärder vid ett underkänt resultat på ett nationellt prov. Vid underkänt resultat har eleven rätt att få en särskild prövning utförd, med syftet att höja underkänt betyg till godkänt. Lagen är alltså mycket tydlig i att skolorna måste åtgärda de underkända betygen vid de nationella proven.

För oss är det av yttersta vikt att stödja de elever som behöver det och här är de nationella proven en viktig värdemätare. Vid underkänt resultat upprättar vi en handlingsplan tillsammans med eleven, vi tilldelar ytterligare resurser och erbjuder extra undervisning, exempelvis sommarskola. Resultatet efter elevernas och våra ansträngningar blir således ofta ett högre betyg än det nationella provet visade. Högre betyg är en direkt följd av hårt arbete – det är inte ett redskap för marknadsföring som DN hävdar.

I artikeln sticker friskolorna ut i jämförelsen med kommunala skolor. Vi kan inte uttala oss om friskolor generellt, men däremot kan vi se de fördelar som vår egen organisation medför, bland annat vad gäller flexibilitet och möjligheten att tilldela extra resurser där de behövs som mest. Det är en styrka och vi har gjort allt vi har kunnat för de elever som behövt det.

Vi sätter alltsåinteöverbetyg. Varken för att marknadsföra oss eller för att vara snälla mot våra elever, som vi kan läsa i gårdagens upplaga av ovan nämnda tidning. Vi arbetar hårt och målinriktat för att våra elever ska lyckas både under skoltiden och i framtiden. Vi kryddar inte betygen – vi stärker eleverna. Det står vi för.

Lärande i Sverige AB är en av Sveriges största aktörer inom friskolemarknaden. Här arbetar våra medarbetare på Realgymnasiet och Erlaskolan som är en grundskola, med att skapa mer och bättre skola för alla våra elever. Vi startade det första Realgymnasiet 2003 och finns idag på 14 orter. Erlaskolan startades 2011 och har fyra skolor på tre orter.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy