Skip to main content

Berätta, Leka, Läsa: Läsrörelsen genomför ett unikt projekt för 1 - 3-åringar i VÄSTMANLANDS, SÖDERMANLANDS och ÖREBRO län samt dess 31 kommuner

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2013 10:40 CEST

Den ideella föreningen Läsrörelsen med mottot ”Ge dina barn ett språk” fortsätter sitt lyckosamma projekt BERÄTTA, LEKA, LÄSA för de yngsta barnen i ett samarbete med förskolor och bibliotek i Sörmlands, Västmanlands och Örebro län och dess sammanlagt 31 kommuner. Projektet genomförs från hösten 2013 till och med våren 2015. Att arbeta med närläsning med så små barn i så stor skala har inte gjorts tidigare. Starten för de tre länen blir en heldagskonferens för berörda politiker och tjänstemän i Västerås den 27 augusti.


Plats: Aros Congress Center,  Munkgatan 7, Västerås

Tid: Den 27 augusti kl. 10.00–16.00. Moderator: Staffan Dopping, journalist och kommunikatör.

Konferensprogrammet bifogas nedan.

Media är varmt välkomna! Anmälan till pressekreterare Li Södermark tel. 076-216 07 12 eller li.sodermark@lasrorelsen.nu

Läsrörelsen har under drygt 10 år drivit många projekt där det lek- och lustfyllda erövrandet av språket står i centrum. Språkutvecklingen börjar när vi föds. Men är det möjligt för så små barn att ta till sig språket? Javisst! Arbetet sker, efter ett pilotprojekt i Strängnäs 2009, i ett samarbete med förskolor och bibliotek. Genom berättande, sjungande, lekande och läsande stimuleras barnens kommande språkutveckling. I projektet ingår två halvdagars inspirations- och utbildningskonferenser för all förskolepersonal och bibliotekarier som arbetar med de yngsta barnen, en pedagogisk skrift för all personal och föräldrar och tre bilderböcker varav alla barn får en. Sakkunniga är Susanna Ekström, litteraturpedagog, f.d. universitetsadjunkt Stockholms universitet och Marianne von Baumgarten-Lindberg, redaktör och barnboksexpert.

Läsrörelsen arbetar nu intensivt för att under ett par år lyfta barns språk och läsning, där Berätta, Leka, Läsa är ett centralt projekt.

Bakgrunden är att läsförmågan och läsförståelsen gått ner hos många barn. Från att 70 procent av småbarnsföräldrarna för tio år sedan läste varje dag för sina barn, läser i dag bara 35 procent av föräldrarna varje dag. Alarmerande undersökningar har kommit om särskilt pojkars bristande språk- och läsförmåga.

Målen med projektet Berätta, Leka, Läsa är att:

1.  Nå småbarnsavdelningar i alla de 31 kommuner som ingår i länen.

2.  Öka förskolornas och bibliotekens kunskap om barnlitteratur och litteraturpedagogik för små barn.

3.  Stimulera föräldrarnas engagemang.

4.  Utöka och stimulera små barns tidiga möten med litteratur.

Vidareutvecklingen av projektet Berätta, Leka, Läsa har kommit till med stöd av Allmänna arvsfonden och PostkodLotteriets Kulturstiftelse.

För vidare information kontakta pressekreterare Li Södermark, tel. 076-216 07 12

eller li.sodermark@lasrorelsen.nu

Hon förmedlar också kontakter med Läsrörelsen ordförande och projektledare Elisabet Reslegård och länsbibliotekarien i Örebro Peter Alsbjer.


Bilagor:

  • Program för konferensen den 27 augusti.
  • Skriften om Berätta, Leka, Läsa.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy