Skip to main content

Läkare i världen rapporterar från Haiti

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2010 21:59 CET

Läkare i världen (LIV) är den svenska grenen av Médecins du Monde, en internationell humanitär hjälporganisation som arbetar för att alla människor ska ha lika tillgång till hälso- och sjukvård, såväl i Sverige som utomlands. LIV, med huvudkontor i Paris, ingår i MdMs internationella nätverk bestående av kontor i 14 länder.

 

MdM har program i Haiti sedan 15 år tillbaka. MdM har således utsända samt lokalanställda på plats sedan länge. Det finns emellertid ingen svensk utsänd personal i Haiti.

 

Ytterligare ett femtontal personer från MdM är på plats i Haiti för att delta i arbetet. Läkare, kirurger, sjuksköterskor och administratörer är delar av denna internationella insats. Det handlar inledningsvis om att hjälpa till med medicinskt arbete som första hjälpen och kirurgi men även att få en helhetsbild över vad som behövs materiellt i hjälparbetet. MdM har sänt 40 ton materiell såsom medicinsk utrustning och andra oumbärliga verktyg.


Sedan i lördags arbetar MdMs kirurger vid sjukhuset i Port-au Prince. ”Vi samarbetar med andra NGO:s på plats”, säger kirurgen Jacques. ”Olyckligtvis måste vi genomföra enormt många amputationer, flera hundra under de här dagarna. Förhållandena är mycket prekära, vi har varken elektricitet eller telefonnät”. Olika yrkesgrupper strömmar till, däribland sjuksköterskor och narkosläkare. Från Dominikanska Republiken kommer flygfrakter med olika medicinska tillbehör som nådde kirurgerna på söndagen.

Anne Urtubia är ansvarig för MdMs långvariga stationering i Port-au-Prince. Såhär beskriver hon situationen: ”Det stora sjukhuset i Port-au-Prince ligger i det område som är mest drabbat av jordbävningen, nära Presidentpalatset och katedralen som rasade samman. Det är väldigt oroande eftersom även under normala omständigheter är akuthjälpen överbelastad och genomförs med mycket små medel: det är dit de fattigaste som aldrig har sjukvårdsförsäkring vänder sig när de är sjuka."

Vidare säger Anne Urtubia: "Alla sjukvårdsindikatorer i Haiti signalerar rött larm: hälsosektorn är helt beroende av internationell hjälp, både vad gäller finansiella bidrag som humana insatser. Det är ett alarmerande underskott av alla yrkesgrupper inom sjukvården eftersom många haitiska läkare tidigare emigrerat till Kanada eller USA. Sjukvårdspersonalen har en tuff vardag, är dåligt betalda och är alldeles för få. Mindre än 3 % av haitierna har en sjukvårdsförsäkring, vilket är anledningen till Médecins du Mondes projekt i Grande Anse (ett av Haitis tio departement) som ska leda till en nödvändig förstärkning av sjukvårdssystemet. Detta genom att främst ge vård och hjälp till gravida kvinnor och till småbarn”.

Gérard, kirurg MdM berättar ”Det är väldigt intensivt att jobba på det centrala sjukhuset, det finns så mycket människor att akutoperera. Det är väldigt varmt, 30 grader i solen och nästan 40 grader i kläderna. Vi saknar grundläggande infrastruktur, som rinnande vatten. Dock har vi haft turen att komma hit och snabbt blivit integrerade med en amerikansk NGO som redan var på plats: International Medical Corp. De gjorde plats för oss i de improviserade operationssalarna och var mycket solidariska när vi kom hit med begränsat material. Solidariteten mellan oss humanitära organisationer är väldigt stark för att kunna möta de akute behoven. Det underlättar arbetet”.

Jacques Lorgblanchés, kirurg MdM: ”Jag har varit på en hel del utlandsuppdrag under mitt liv, till exempel i iranska Bam, efter jordbävningen där. Men ingenting är jämförbart med vad man ser här. Det finns så många människor att vårda och som behöver amputeringar. Vi saknar allt, inte minst vatten och elektricitet. Utan vård riskerar de opererade människorna blodförgiftningar. Människorna saknar mat, vatten och möjlighet till bra hygien. De har inte längre något hem, de sover på gatorna, ofta i stora hoper”.

MdM har intensifierat insamlingsarbetet vilket möjliggör för givare att kunna bidra till våra hjälpinsatser i Haiti. På LIVs hemsida finns information om hur man går tillväga för att skänka ett bidrag: Man sätter in sin gåva på PG 90 01 09-0 och märker gåvan ”LIV räddar liv”. Vi har alltid haft som princip att inte öronmärka pengar och att fördela de mottagna medlen baserade på reella behov. Denna tydliga princip gör att vi kan ingripa beroende på de verkliga behoven i området och inte av finansiella skäl eller på grund av stort medialt intresse för nödsituationerna.

 

För mer information:
Christina Lidén
, Verksamhetsansvarig, Läkare i världen Sverige
Tfn: 08-664 66 87
E-post: christina@lakareivarlden.org

 

Charlotte Brunnström, Insamlings- och rekryteringsansvarig, Läkare i världen i Sverige
Tfn: 08-664 66 87
E-post: charlotte@lakareivarlden.org

 

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy