Skip to main content

Akutinsats för att stävja kolerautbrott

Nyhet   •   Okt 25, 2010 10:01 CEST

Läkare Utan Gränser behandlar kolerasjuka i staden Saint-Marc. Samtidigt har organisationen skickat ytterligare arbetslag till Mirebalais och Petite Rivière för att utvärdera hjälpbehoven. Inga kolerafall har hittills kunnat bekräftas på Läkare Utan Gränsers sjukhus i Port-au-Prince.

– På St Nicholas-sjukhuset i Saint-Marc finns många kolerasmittade patienter. Tyvärr saknar sjukhuset kapacitet att hantera ett kolerautbrott, säger Federica Nogarotti, Läkare Utan Gränsers akutinsatskoordinator i Saint-Marc. Det viktigaste just nu är att isolera de kolerasmittade från andra patienter för att förhindra att smittan sprids och samtidigt kunna ge effektiv behandling. Vi sätter nu upp ett separat behandlingscenter för kolera på sjukhuset.

Ett tjugotal personer från Läkare Utan Gränser, bland annat läkare, sjuksköterskor och logistiker, arbetar nu tillsammans med lokal personal på St Nicholas-sjukhuset i Saint-Marc. Samtidigt som de kolerasjuka isoleras från övriga patienter får de behandling i form av vätskeersättning.

En utvärdering av situationen pågår också i områdena Mirebalais och Petite Rivière. Läkare Utan Gränser är i ständig kontakt med lokala hälsovårdsmyndigheter för att kunna bistå med hjälp där det behövs. Ett fraktflyg med hundra ton medicinskt material och annan utrustning flögs till Haiti under helgen.

Inga kolerafall har hittills kunnat bekräftas på någon av Läkare Utan Gränsers sjukvårdsinrättningar i huvudstaden Port-au-Prince, men nödvändiga åtgärder har redan vidtagits där för att kunna hantera patienter med koleraliknande symptom.

Att isolera misstänkta fall, informera befolkningen i drabbade områden om smittorisker och allmänhygien samt att ge tillgång till rent vatten är alla viktiga delar i arbetet för att hindra spridning av sjukdomen.

Kolera är en akut tarminfektion som orsakas av en bakterie som finns i mänsklig avföring. Sjukdomen kan smittas via förorenat vatten och mat men också, mer sällsynt, från människa till människa genom direktkontakt. Sjukdomen ger kraftiga diarréer eller kräkningar och leder till svår uttorkning. Kolera har ett mycket snabbt sjukdomsförlopp och utan behandling kan drabbade dö inom bara ett par dagar.

Enligt världhälsoorganisationen WHO drabbas mellan 3-5 miljoner människor varje år av kolera. Uppskattningsvis 100 000 – 120 000 av dem dör. I år har Läkare Utan Gränser inlett akutinsatser för att stävja kolerautbrott i Kamerun, Tchad, Niger, Nigeria, Pakistan, Papua Nya Guinea och Zambia.

För mer information, vänligen kontakta Malin Lager, 0708-33 77 40.

Läkare Utan Gränser i Haiti

3 000 lokala och internationella medarbetare bistår nu den haitiska befolkningen med sjukvård och psykologstöd i landet. I Port-au-Prince har organisationen sju egna sjukhus som bistår med gratis primär- och sekundärvård som trauma, gynekologi, barn- och mödravård samt ortopedi. Organisationen stöttar också två lokala sjukhus. Mental hälsa är också en viktig del i Läkare Utan Gränsers projekt i Haiti liksom behandling och stöd till offer för sexuellt våld.

Utanför huvudstaden stöttar Läkare Utan Gränser sjukhus i Leogane och Jacmel samt driver ett eget sjukhus med 120 bäddar i Leogane.

Bifogade filer

Word-dokument