Skip to main content

Allvarlig koleraepidemi i Sierra Leone

Nyhet   •   Aug 17, 2012 16:12 CEST

Sierra Leones huvudstad Freetown kämpar just nu med att få stopp på en koleraepidemi. Sedan januari har 176 människor dött och över 10 000 kolerafall rapporterats. Antalet smittade ökar varje dag och nu utlyser regeringen undantagstillstånd.

Läkare Utan Gränser driver i samarbete med hälsoministeriet tre koleracenter i staden, och hade i slutet av juli behandlat över 500 patienter. Varje dag smittas fler människor och organisationen arbetar nu för att öppna ytterligare två behandlingsanläggningar så fort som möjligt.

- Vi utökar nu snabbt vår verksamhet för att kunna ta hand om alla nya patienter, säger Karen Van den Brande, ansvarig för Läkare Utan Gränsers arbete i Sierra Leone. Våra nuvarande koleracenter är pressade till det yttersta. Patienterna är i alla åldrar, så det är inte bara barn eller redan svaga människor som är i riskzonen.

Många av patienterna kommer från slumområden där det saknas ordentliga system för avlopp och avfallshantering, vilket gör människor ännu mer sårbara för spridning av vattenburna sjukdomar som kolera. Staden är tätbefolkad och ligger inklämd mellan höga berg och hav. Många slumområden ligger vid stränderna, där avloppsvatten spolas rakt ut i havet.

- Levnadsvillkoren i slummen är en grogrund för sjukdomar, säger Karen Van den Brande. Man ser barn som leker med skräp och badar i förorenat avloppsvatten. Den centrala vattenförsörjningen fungerar inte som den ska och många vattenreservoarer är förorenade. Risken för att sjukdom sprider sig på sådana platser är verkligen hög - om inte stränga försiktighetsåtgärder vidtas.

För att minska sjukdomsspridningen informerar Läkare Utan Gränser och hälsoministeriet allmänheten om hur man skyddar sig själv och andra mot smittspridning. Allmänheten uppmanas att tvätta händerna ordentligt, enbart använda kokat vatten, och se till så att mat är ordentligt tillagad och grönsaker sköljda innan konsumtion.

- Det är viktigt att allmänheten är medveten om att man bör söka hjälp omedelbart om man har kolerasymptom.  Utan hjälp kan människor dö inom tjugo timmar. Vissa patienter är så uttorkade att de är i koma när de kommer till oss, säger Karen Van den Brande.

Med öppnandet av ytterligare två koleracenter i Freetown, kommer det totala antalet bäddar stiga från 90 till 200. Läkare Utan Gränser planerar även att öppna en kolerabehandlingsenhet i staden Bo, där Läkare Utan Gränser arbetar på ett sjukhus sedan 2003.

Läkare Utan Gränser har svarat på kolerautbrott i Freetown under 2006-2007, 1995 och 1986. År 2011 tog Läkare Utan Gränser emot fler än 130 000 patienter till sina koleracenter över hela världen.

För mer information kontakta presstjänsten, 0708  - 337740.

Bifogade filer

PDF-dokument