Skip to main content

Fler dör av tuberkulos – regeringar flyr sitt ansvar

Nyhet   •   Okt 13, 2016 16:00 CEST

En ung tuberkulospatient på Läkare Utan Gränsers sjukhus i Makanyane, Swaziland. Bild: Sven Torfinn.

Förra året dog 1,8 miljoner människor i tuberkulos – 300 000 fler dödsoffer än 2014. Det visar Världshälsoorganisationens globala tuberkulosrapport som släpptes i dag. Utveckling går åt fel håll eftersom regeringar och givarländer sviker världens tuberkulospatienter. Anna Sjöblom, medicinsk humanitär rådgivare för Läkare Utan Gränser, kommenterar rapporten:

”Det är chockerande statistik. Att antalet människor som dör av tuberkulos ökar är väldigt oroväckande och ett dåligt betyg för både många regeringars arbete och de internationella insatserna för att stoppa sjukdomen. Tbc är inte en sjukdom från 1800-talet, vi möter patienter i våra vårdinrättningar varje dag.

Rapporten visar att endast drygt 40 procent av alla som insjuknar sätts in på behandling och att så lite som 20 procent av de som har resistent tbc får den vård de behöver. Det skapar ökad smittspridning och är ett hot mot folkhälsan.

Regeringar och läkemedelsföretag måste öka tillgängligheten till nya tuberkulosläkemedel samt stödja och investera i att ta fram en effektiv och kortare behandling av resistent tbc. Annars kommer vi aldrig kunna uppnå målet att stoppa sjukdomen till 2030.

Vi har inte råd att försumma detta problem. Rapporten är en varningsklocka som både regeringar i länder med hög sjukdomsbörda och givare måste lyssna till.”