Skip to main content

​IRAK: Mosul saknar 70 procent av vårdkapacitet

Nyhet   •   Jul 11, 2018 11:11 CEST

Fotograf: Sacha Myers/MSF

Ett år efter att striderna upphört mellan den väpnade gruppen Islamiska staten (IS) och irakiska styrkor ligger Mosuls sjukvård i ruiner och har svårt att möta behoven hos de tusentals människor som återvänder hem. Många är de som skadats i striderna eller faller offer för kvarlämnade minor.

Under konflikten skadades nio av tretton sjukhus i staden vilket ledde till en dramatisk minskning av vårdkapacitet och antal sjukhussängar. Återuppbyggnaden av sjukvårdsinrättningar i staden har hittills varit väldigt långsam och det finns fortfarande bara knappt 1 000 sängar för en befolkning på 1,8 miljoner. Det är hälften av internationellt erkänd miniminivå för vårdutbudet i humanitära kriser.

– ­Att få vård är en daglig utmaning för tusentals barn och vuxna i Mosul, säger Heman Nagarathman, landchef för Läkare Utan Gränser i Irak.

– Stadens befolkning växer för varje dag. Bara i maj i år återvände 46 000 människor till Mosul. Men sjukvårdssystemet har inte återhämtat sig och det är ett enormt glapp mellan tillgänglig service och behoven hos den växande befolkningen, fortsätter Nagarathman.

Fortsatt osäkerhet

Striderna är över men Mosul är fortfarande en farlig plats. Dålig hygien på grund av vatten- och elbrist, skadade byggnader och det ständiga hotet från gömda minor och sprängladdningar utgör risker för människors hälsa och ökar behovet av sjukvård.

På Läkare Utan Gränsers sjukhus i västra Mosul har teamet de senaste 12 månaderna sett en förändring från krigsrelaterade skador till skador orsakade av minor, och den senaste tiden till skador och sjukdomar orsakade av de dåliga levnadsförhållandena. I maj i år hade 95 procent av traumapatienterna som togs emot i akutrummet råkat ut för fallolyckor eller hamnat under rasande byggnader.

Läkare Utan Gränser uppmanar nationella myndigheter och det internationella samfundet att brådskande återuppbygga den offentliga sjukvården. Patienter behöver få tillgång till läkemedel de har råd att betala för och vårdinrättningar måste utrustas med nödvändigt materiel.

Här kan du läsa mer om Läkare Utan Gränsers verksamhet i Mosul och vittnesmål från människor som drabbats av konflikten.