Skip to main content

Kolera hotar flyktingars liv i Sydsudan

Nyhet   •   Maj 23, 2014 14:25 CEST

Mer än 300 patienter har insjuknat i kolera i Sydsudans huvudstad Juba sedan den 15 maj 2014. Även på andra håll i landet har det förekommit misstänkta kolerafall. Läkare Utan Gränser har bland annat byggt upp ett behandlingscenter mot kolera, distribuerat rent vatten och organiserat vaccinationskampanjer i läger för internflyktingar. Dessutom har organisatonen donerat utrustning till hälsoministeriets sjukvårdsinrättningar.

– Internflyktingarna lever under svåra förhållanden och regnsäsongen har gjort läget ännu värre. Vi är väldigt oroliga över vilka konsekvenser sjukdomen kan få, säger Brian Moller, landansvarig för Läkare Utan Gränser i Sydsudan.

Samtidigt betonar han att man kan göra mycket mot kolera.

– Sjukdomen kan behandlas lätt och effektivt om man reagerar snabbt. Därför satsar Läkare Utan Gränser på att snabbt behandla patienter och att förhindra att sjukdomen sprids.

Behandlingscenter har byggts
Under den senaste veckan har Läkare Utan Gränser bistått med utrustning till ett antal statliga kliniker i Juba. Bland annat har organisationen donerat kolerasängar, testutrustning, klorlösning och vätskeersättning. Läkare Utan Gränser har också bidragit med medicinsk personal och en vatten- och sanitetsexpert med erfarenhet av kolera.

Därutöver har medarbetarna på plats börjat bygga ett behandlingscenter med 50 sängar. Centret kommer att vara i full drift nu i helgen och med möjlighet att utöka antalet sängplatser till 100. Läkare Utan Gränser planerar att öppna ytterligare behandlingscenter i huvudstaden för att kunna ta hand om fler patienter.

Den medicinska, humanitära organisationen har även reagerat på det misstänkta kolerautbrottet i andra delar av Sydsudan, bland annat i flyktingläger i Malakal, Bentiu, Melut och Minkamman. Där har organisationen vaccinerat tiotusentals flyktingar, byggt koleracenter och donerat utrustning till lokala kliniker.

Vad är kolera?
Kolera är en akut tarminfektion som orsakas av bakterier som finns i ohälsosamma miljöer. Sjukdomen innebär att patienten drabbas av diarré och kräkningar som snabbt leder till allvarlig uttorkning och ibland till döden. Kolera kan behandlas enkelt och effektivt om patienten får behandling i ett tidigt skede. Behandlingen innebär bland annat att man kompenserar vätskebristen med hjälp av vätskeersättning, som i allvarligare fall ges intravenöst.