Skip to main content

Läkare Utan Gränser ger stöd till sjukvård i oroliga arabländer

Nyhet   •   Feb 23, 2011 09:24 CET

Läkare Utan Gränsers akutteam har satt in stöd för att hjälpa sjukvården att behandla skadade i de våldsamma sammandrabbningarna i en rad länder i mellanöstern och medelhavsregionen.

I de länder där Läkare Utan Gränser har haft möjlighet att besöka sjukhus hjälper vi till att täcka upp det ökade behovet av behandling av skadade. Vissa sjukhus och kliniker löper även risk att få slut på medicinska förnödenheter.

Läkare Utan Gränser arbetar just nu med att få in medicinska förnödenheter i Libyen via Egypten och Tunisien, bland annat akutkit för att behandla skadade.

I Bahrain fick ett team som var där för att utvärdera situationen kontakt med andra medicinska organisationer. Teamet besökte sjukhuset Salmanya i huvudstaden Manama flera gånger och har erbjudit sitt stöd ifall situationen blir värre de närmaste dagarna eller veckorna.

Under protesterna på Tahirtorget i Kairo förmedlade Läkare Utan Gränser medicinska förnödenheter till egyptiska läkare på två sjukhus och till en improviserad klinik i en moské. Vårt team hjälpte också till med utbildning i hur man tar hand om ett stort antal skadade på kort tid och hur man bäst kan förbereda kommande akutsituationer.

I Tunisien donerade vi utrustning för ortopedisk kirurgi till två sjukhus i södra delen av landet. I andra länder i regionen såsom Jemen står Läkare Utan Gränser redo att hjälpa landets medicinska personal om ett behov skulle uppstå.