Skip to main content

Läkare Utan Gränsers arbete på Haiti

Nyhet   •   Jan 13, 2010 17:43 CET

Den kraftiga jordbävningen förvärrar en redan mycket svår situation i ett av världens fattigaste länder. Läkare Utan Gränsers hälsostrukturer har också drabbats hårt i skalvet.

Läkare Utan Gränsers befintliga team deltar redan i räddningsarbetet på plats. Ytterligare förstärkning är på väg.

Stora delar av Haitis befolkning lever under mycket svåra omständigheter. Inte minst i slumområdena i huvudstaden Port-au-Prince, där fattigdom och gängvåld genomsyrar vardagen, saknas ofta tillgång till hälso- och sjukvård.

Skadade strömmar in till hälsocenter

Läkare Utan Gränser arbetar på flera platser i Port-au-Prince. I slumområdet Martissant, där vart fjärde dödsfall orsakas av våld, tillhandahåller organisationen akutvård och kirurgi. Under 2009 tog Läkare Utan Gränser emot runt 25 000 patienter på hälsocentret i Martissant. Skadade från jordbävningen strömmar nu in till hälsocentret i Martissant.
Förlossningssjukhuset förstört

Haiti har den högsta mödradödligheten i Latinamerika med 630 dödsfall på 100 000 födslar. Till följd av fattigdom och det utbredda våldet har gravida kvinnor svårt att få adekvat vård.

Läkare Utan Gränser driver sedan 2006 projekt för att förbättra mödra- och barnhälsan i Port-au-Prince. Sjukhuset Maternité Solidarité, det enda i Haiti som erbjuder gratis akut förlossningsvård, öppnades i februari 2009. Under 2008 förlöstes nära 15 000 kvinnor på sjukhuset. Läkare Utan Gränser genomför också mobila kliniker i slumområdena i den haitiska huvudstaden för att identifiera gravida kvinnor i riskzonen.

Maternité Solidarité skadades svårt i jordbävningen, gravida kvinnor, nyblivna mödrar och nyfödda barn fick evakuerats akut från sjukhuset.

Akutsjukvård på Trinité-sjukhuset

På Trinité-sjukhuset i Port-au-Prince bistår Läkare Utan Gränser med fullständig akutvård. Möjlighet fanns också för patienter att få sjukgymnastik och psykologstöd. Trinité var det enda fungerande akutsjukhuset i Port-au-Prince. Sjukhuset skadades svårt i jordbävningen då bland annat ett våningsplan rasade in. 

Sexuellt våld

Läkare Utan Gränser behandlar även offer för sexuellt våld. Förutom sjukvård och psykologiskt stöd försöker man öka kunskapen bland befolkningen om vikten av att våldtäktsoffer söker vård tidigt, för att på så vis förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter.

Tidigare akutinsatser

I september 2008 drabbades landet av flera tropiska stormar. Ett antal städer lades under vatten, infrastrukturen slogs i spillror och tiotusentals människor blev hemlösa. Läkare Utan Gränser bistod de drabbade med rent vatten och med mobila medicinska kliniker. Norr om staden Gonaïves i norra Haiti öppnade man också ett sjukhus med 80 sängplatser.

Läkare Utan Gränser har arbetat i Haiti sedan 1991