Skip to main content

13 000 flyr konflikt i Sudan

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2011 16:51 CET

Stockholm 111202Hårda strider har de senaste veckorna tvingat tusentals människor på flykt från området Blue Nile State i Sudan över till det nyligen självständiga Sydsudan. Läkare Utan Gränsers personal vittnar om människor som flytt undan bombningar.

– Jag bestämde mig för att lämna min by när kriget kom, berättar en 50-årig man från Doro. Vi såg flygplan. De bombade byn. Vi har varit på väg under åtta dagar. Vi kom för tre dagar sedan, maten är slut och vi har inte ätit på ett par dagar.

Akutinsatser
Läkare Utan Gränser har nu startat upp akuta medicinska insatser och personalen vittnar om att det rör sig om runt 13 000 män, kvinnor och barn som till tagit sin tillflykt till gränsområdet Doro, 40 kilometer från den sudanesiska gränsen.
Läkare Utan Gränsers biträdande landansvarige i Sydsudan har nyligen genomfört en utvärdering av det medicinska behovet i området:
– Uppsamlingsplatsen är inte ett befintligt flyktingläger ännu och fördelningen av utrymme till de anländande familjerna har bara börjat, säger Jean-Marc Jacobs.

Hårt tryck på sjukvården
Området runt flyktinglägret fylls snabbt på, registreringskön för nyanlända blir bara längre och trycket på den lokala hälsokliniken är enorm. Under helgen lyckades Läkare Utan Gränser få den första leveransen av läkemedel och medicinsk utrustning till Doro.
– Just nu koncentrerar vi oss på att hjälpa de mest allvarliga fallen, berättar läkaren Asaad Kadhum, som är samordnare för Läkare Utan Gränsers akutteam på plats i Doro. Vi har hittills behandlat 118 patienter med svåra akuta fall av malaria, diarré och luftvägssjukdomar.

Vaccinationer och mödravård
Flyktinglägret täcker ett stort område som växer i snabb takt. Upprättandet av en mobil klinik kommer inom kort behövas för att nå alla människor som behöver hjälp. Läkare Utan Gränser är på väg att starta ett undernäringsprogram för barn under fem år som drabbats av svår undernäring.  Även vaccinationer planeras för att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Dessutom planeras mödravårdsaktiviteter för de många gravida kvinnor som kommer att behöva föda under extremt svåra förhållanden.
Behoven av vård och förnödenheter väntas växa den närmsta tiden. Som det är nu måste människor stå i kö i upp till fem timmar för att få vatten, det finns ännu ingen tillgång till latriner och det är oklart hur människorna på flykt ska kunna få tag i mat.

– Vi tror att det finns ytterligare omkring 8 000 flyktingar som långsamt och till fots tar sig mot gränsövergångarna mot Doro, säger Asaad Kadhum. Man kan se rädslan i deras ögon. Vi vet inte hur många fler som kommer att korsa gränsen den närmaste tiden. 

Utvecklingen av denna kris är svår att förutsäga. Läkare Utan Gränser fokuserar på de akuta medicinska behoven och på att säkerställa att människor får skydd och tillgång till sjukvård.

För mer information kontakta Läkare Utan Gränser på 0708-33 77 40.

Bifogade filer

PDF-dokument