Skip to main content

200 ton nödhjälp på väg till Filippinerna

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2013 19:25 CET

Läkare Utan Gränser startar en insamling via vår akutfond för att hjälpa de som drabbats av tyfonen Haiyan på Filippinerna: www.lakareutangranser.se/akut

Akutteam från Läkare Utan Gränser är på plats i Cebu i Filippinerna som drabbats hårt av tyfonen Haiyan. Vi stärker nu teamen med ytterligare 30 personer - medicinsk personal, logistiker och psykologer - som kommer att anlända under de följande dagarna.

Läkare Utan Gränser skickar också 200 ton medicinska förnödenheter. Ett första fraktplan avgår från Dubai i morgon, medan ett andra plan flyger från Belgien på tisdag. Lasten innehåller medicinsk utrustning för behandling av skadade, material för medicinska konsultationer, vaccin mot stelkramp samt tält och hygienartiklar.

Det är mycket svårt att ta sig till de drabbade områdena och teamen har ännu inte fått en full överblick över omfattningen av behoven. Taclobans flygplats har förstörts, många av vägarna är blockerade och det är nästan omöjligt att komma fram på telefon. Dessa förhållanden kommer att komplicera utvärderingen av vilka behov som finns och försvåra leveransen av humanitärt bistånd.

 


Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.