Skip to main content

Attacker tvingar Läkare Utan Gränser avbryta aktiviteter i Sydsudan

Pressmeddelande   •   Jan 17, 2014 19:42 CET

Tusentals människor riskerar att snart stå utan den sjukvård de så väl behöver. Efter att två gånger på en vecka ha blivit utsatta för plundring tvingas Läkare Utan Gränsers avbryta aktiviteterna i Malakal, Sydsudan.

– Beväpnade män tog sig in på Läkare Utan Gränsers bas i Malakal två gånger i torsdags. De plundrade och hotade även teamet rent fysiskt, säger Arjan Hehenkamp, Läkare Utan Gränsers holländske generalsekreterare.

– Läkare Utan Gränser fördömer å det skarpaste det som hände i Malakal, i Upper Nile State. Plundringen inträffar dessutom bara knappt en vecka efter att en av våra andra inrättningar plundrades i Bentiu, huvudstad i Unity State.

– Dessa handlingar är totalt oacceptabla och utgör ett allvarligt hot mot Läkare Utan Gränsers arbete, fortsätter han. Hjälparbetarnas säkerhet måste respekteras. I dagsläget har vi inget annat val än att tillfälligt avbryta våra aktiviteter på Malakal-sjukhuset. Detta innebär att tusentals människor nu står utan tillgång till kirurgisk vård och allmän hälso- och sjukvård – något som vi är djupt oroade över.

Efter omfattande attacker och plundringar i staden under gårdagen tog sjukhuset i Malakal emot fler än 80 skadade. Samtidigt har ett stort antal människor samlats vid sjukhuset med sina tillhörigheter i hopp om att vara skyddade där. Hundratals andra rapporteras ha flytt staden till följd av det tilltagande våldet.

Det intensiva våldet i området har lett till att antalet människor som sökt skydd på en FN-bas i Malakal har fördubblats under de senaste fyra dagarna och nu uppgår till 20 000. Våldet har förhindrat Läkare Utan Gränser team att fortsätta bistå med sjukvård bland internflyktingarna på basen. Även en  vaccinationskampanj som var planerad att äga rum den 13 januari har ställts in.

Efter att intensiva strider bröt ut i Malakal den 13 januari har Läkare Utan Gränsers akutteam behandlat fler än 130 patienter med skottskador i Malakal och Nasir.

– Vi befarar att det kan finnas ännu många fler skadade som inte har tillgång till någon sjukvård, säger Raphael Gorgeu, Läkare Utan Gränsers landansvarige i Sydsudan.

Läkare Utan Gränser har arbetat i Malakal-regionen sedan 2002. Före konflikten hade organisationen ett projekt för att behandla den försummade sjukdomen kala azar och bistod även flyktingar från grannlandet Sudan.

Efter att våldet bröt ut i december har Läkare Utan Gränser förstärkt teamet i Malakal för att kunna bistå med kirurgisk och postoperativ vård av skadade patienter på sjukhuset. Dessutom har man fram till nu bistått med grundläggande hälso- och sjukvård bland internflyktingarna på FN-basen.  

Läkare Utan Gränser uppmanar alla inblandade i konflikten att respektera organisationens sjukvårdsinrättningar och att inte hindra patienter från att söka vård, oavsett deras ursprung och etnicitet.

Läkare Utan Gränser har arbetat i den region som numera utgör Sydsudan sedan 1983 och driver i dagsläget 15 projekt i nio av landets tio regioner: Agok, Aweil, Gogrial, Gumuruk, Leer, Maban, Malakal, Nasir, Yambio, Lankien, Yuai och Yida. Organisationen har även påbörjat akutprojekt i Juba, Awerial och Malakal. Läkare Utan Gränser agerar i samband med akuta kriser, däribland omfattande flyktingströmmar, akuta undernäringskriser och utbrott av sjukdomar som mässling, malaria, diarrésjukdomar och kala azar. Dessutom bistår teamen med primärvård och specialistvård. För närvarande har Läkare Utan Gränser 278 internationella medarbetare och 2 890 lokalanställda i Sydsudan.

För mer information kontakta pressjouren på 0708-33 77 40. 


Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Bifogade filer

PDF-dokument