Skip to main content

Bättre behandling mot multiresistent tuberkulos krävs för att rädda liv

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2014 16:43 CEST

I dag börjar Världshälsoförsamlingen (World Health Assembly) i Genève där en 20-årsplan för bekämpningen av tuberkulos och multiresistent tuberkulos ska antas. Under mötet lämnar Läkare Utan Gränser över ett upprop för bättre diagnos och behandling av multiresistent tuberkulos som har skrivits på av 50 000 personer. Patienter och läkare uppmanar regeringar att utöka och förbättra tuberkulosbehandlingen inom tolv månader för att fler ska överleva sjukdomen.

Multiresistent tuberkulos (MDR-TB) är en form av tuberkulos som är resistent mot de två mest effektiva läkemedlen mot sjukdomen. Idag är prognosen för patienterna dyster. Antingen dör de för att de inte får någon behandling eller också tvingas de genomgå en dyr och plågsam behandling i två år med många biverkningar. Bara hälften av de behandlade patienterna blir friska.

– Vi välkomnar de ambitiösa målen för 2035 i den globala kampen mot tuberkulos, men en 20-årsplan kan inte rädda människorna som dör idag till följd av brist på rätt diagnos och behandling, säger Manica Balasegaram, chef för Läkare Utan Gränsers Access-kampanj.

500 000 insjuknar varje år
Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) insjuknade uppskattningsvis en halv miljon människor i multiresistent tuberkulos under 2012. Det är svårt att ange exakta siffror, enligt uppskattningar från WHO är det så många som 80 procent av alla människor med MDR-TB som aldrig ens får en diagnos. Av de patienter som faktiskt fick diagnosen MDR-TB fick runt 17 000 personer ingen behandling överhuvudtaget.

En av författarna till tuberkulosuppropet är Phumeza Tisile från Sydafrika. Hon drabbades av den mest läkemedelresistenta formen av tuberkulos (XDR-TB). Efter en två år lång behandling med runt 20 000 tabletter tillfrisknade hon, men förlorade hörseln permanent på grund av biverkningarna. Phumeza Tisile ska lämna över manifestet till ledamöterna på Världshälsoförsamlingen.

– Under min treåriga kamp emot extremt resistent tuberkulos dog flera av mina vänner i denna hemska sjukdom, säger Phumeza Tisile. Jag är här i Genève på uppdrag av alla som har drabbats av multiresistent tuberkulos och alla dem som förlorat sina liv. Vi kräver handling, att våra regeringar tar sitt ansvar och att vi får en större chans att överleva.

Kortare behandling och billigare läkemedel
Världens länder måste omedelbart vidta åtgärder som kan öka patienters möjligheter att slutföra sin behandling och överleva sjukdomen. Behandlingsprogrammen måste bli kortare och kan i vissa fall förkortas från två år till nio månader i enlighet med WHO:s rekommendationer. Regeringar borde dessutom möjliggöra för behandling av humanitära skäl, så kallad compassionate use, av nya läkemedel för patienter där det inte längre finns behandlingsalternativ.

Läkemedelsföretagen måste registrera nya läkemedel mot tuberkulos i länder med hög förekomst av tuberkulos. För att bekämpa tuberkulos behövs en kortare, mer effektiv och billigare behandling. Det är endast möjligt med nya, innovativa finansieringsmodeller för forskning och utveckling. Priset på läkemedel måste kopplas bort från forskningskostnaderna.Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.