Skip to main content

Bakslag i kampen mot aids

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2011 19:43 CET

Globala fonden för aids, tuberkulos och malaria ställer in kommande finansieringsrunda. Beslutet togs på Globala fondens styrelsemöte den 22 november och Läkare Utan Gränser varnar för konsekvenserna.

På grund av vikande givarstöd befinner sig Globala fonden i en finansiell kris, den värsta sedan fonden skapade för tio år sedan. Som en följd av detta beslutade fondens styrelse att ställa in den elfte finansieringsrundan på grund av brist på resurser – något som aldrig tidigare skett i fondens historia.

Globala fonden kommer att erbjuda en övergångsmekanism för finansiering där de länder som blir nekade finansiering av hiv- och tuberkulosprogram kan ansöka om ekonomiskt stöd för att täcka de mest grundläggande behoven. När det gäller hiv/aids kan denna finansiering täcka kostnaderna för de personer som redan får behandling. Däremot kan hivbehandling inte utökas till fler behövande. Även finansieringen av resistent tuberkulos kommer att begränsas.

Läkare Utan Gränser uppmanar Globala fonden och givare att omedelbart samla in nödvändiga resurser till den livlina som fonden sträckt ut till länder som annars står inför att avbryta behandlingsprogram i år. Vi uppmanar även fonden att starta en ny runda för finansiering så snart som möjligt.

Det dramatiska underskottet infaller vid en tidpunkt då den senaste forskningen visar att hivbehandling inte bara räddar liv utan även förhindrar spridning av sjukdomen. Regeringar har börjat tala om slutet på aidsepidemin.

Men i de hårt drabbade länder där Läkare Utan Gränser arbetar ser vi redan nu de förödande konsekvenserna av finansieringskrisen. Till exempel står Kamerun och Zimbabwe inför underskott som kommer påverka patienter under behandling, och Kongo-Kinshasa begränsar antalet personer som kan påbörja den livräddande hivbehandlingen. I andra länder, såsom Moçambique, innebär finansieringsproblemen att landet inte har kunnat ge tidigare och bättre behandling av hivpositiva, vilket Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar. Malawi är ett av de länder som har kommit långt med hivbehandling, men som nu kan tvingas skjuta upp sina ambitiösa planer att erbjuda tidig och livslång behandling till gravida kvinnor för att skydda deras barn och hålla kvinnorna friska. Några länder, till exempel Kenya, Lesotho och Sydafrika, har redan fått beskedet att de nekas finansiering från den elfte rundan på grund av Globala fondens finansieringsproblem. Behandlingsomfattningen i dessa länder med hög andel hivsmittade är 52 respektive 66 och 49 procent.

– Det finns ingen överensstämmelse mellan den nya hivforskningen och de politiska löftena å ena sidan, och den finansiella verkligheten å andra sidan, säger Dr Tido von Schoen-Angerer, chef för Läkare Utan Gränsers Access-kampanj.

– Givare drar undan mattan för de människor som lever med hiv/aids precis vid den tidpunkt när vi måste satsa helhjärtat framåt för att fler människor ska få livräddande behandling. Alla regeringar måste bidra till insatser för att tygla hiv. Särskilt de regeringar som har kapacitet att verkligen göra skillnad måste omedelbart kliva fram och stödja en ny finansieringsrunda, säger han.

För mer information eller intervju kontakta pressekreterare Malin Lager, 0708-33 77 40.

Bifogade filer

PDF-dokument