Skip to main content

Banbrytande studie för behandling av resistent tuberkulos

Pressmeddelande   •   Jan 31, 2017 08:00 CET

18-åriga Nishaya har resistent tuberkulos och är en av alla dem som kan se sitt liv förbättras med hjälp av en bättre behandlingsregim. Foto: Atul Loke / Panos Pictures

En ny klinisk prövning som syftar till att hitta en radikalt förbättrad behandling av läkemedelsresistent tuberkulos inleddes den 17 januari. Då tog den första patienten vid ett sjukhus i Uzbekistan det första pillret. Studien drivs och sponsras av Läkare Utan Gränser.

– Det här är en spännande milstolpe i ett viktigt forskningsprojekt som kan rädda hundratusentals liv, säger Bern-Thomas Nyang’wa, specialist på tuberkulos och forskningsledare för Läkare Utan Gränser.

Syftet med den här studien, som kallas TB PRACTECAL, och stöds av bland andra London School of Hygiene & Tropical Medicine, är att behandlingen ska bli mycket kortare, mer effektiv och ha färre svåra biverkningar än den som finns tillgänglig i dag. Det är en fas II och III-prövning som kombinerar två nya läkemedel mot tuberkulos (bedaquiline och pretomanid).

Genom att kombinera läkemedlen maximeras chansen att studien leder till utveckling av en kraftigt förbättrad behandling för människor med såväl multiresistent som extremt resistent tbc. De två nya läkemedlen kommer att ges i kombination med redan befintliga läkemedel mot läkemedelsresistent tuberkulos (linezolid, clofazimine och moxifloxacin).

Trots att fler människor dör av tuberkulos än av hiv är sjukdomen sorgligt underfinansierad. Läkemedlen har knappt förbättrats under de senaste 50 åren och antalet stammar av tuberkulos som är resistent mot dagens läkemedel ökar i en alarmerande takt.

– Vi vägrar att vänta flera år, eller till och med decennier, på en ny tbc-behandling. Tusentals av våra patienter tvingas genomlida långa, giftiga och misslyckade behandlingar och ändå botas bara hälften av de med resistent tbc. De nuvarande behandlingsregimerna är helt enkelt otillräckliga, säger Bern-Thomas Nyang’wa.

I dagsläget behöver patienter med resistent tuberkulos ta mediciner i nästan två år, och under den perioden måste de svälja mer än 10 000 tabletter och få smärtsamma injektioner varje dag under minst åtta månader. Biverkningar från den behandlingen är ofta allvarliga och kan leda till svåra funktionsnedsättningar, till exempel i form av illamående, värk i lederna, psykos och bestående dövhet.

Läkare Utan Gränser har uppmanat politiker, globala hälsoorganisationer och läkemedelsföretag att ta itu med den omfattande krisen som bristen på effektiv behandling av tbc innebär. Men utvecklingen går alldeles för långsamt, och därför har vi nu valt att agera själva.

Den första patienten i TB PRACTECAL-studien befinner sig på ett sjukhus som stöds av Läkare Utan Gränser i Karakalpakstan i nordvästra Uzbekistan. Detta är den första av 630 patienter från Uzbekistan, Vitryssland och Sydafrika som valts ut till studien.

Prövningen kommer att drivas i två steg där det första är en fas II-studie som avslutas 2018. Den kommer att testa tre olika behandlingsregimer som innehåller nya läkemedel – bedaquiline och pretomanid. Det andra steget är en fas III-studie som kommer att testa de två mest framgångsrika behandlingsregimerna och avslutas 2020.

Läkare Utan Gränser har varit verksamma inom vård av tuberkulospatienter i över 30 år. Vi är en av de största icke-statliga aktörerna inom tuberkulosbehandling i världen och behandlar patienter med tbc och resistent tbc i 24 länder. Vi samarbetar också med hälso- och sjukvårdsmyndigheter i 12 länder där behandlingar som inkluderar nya läkemedel genomförs, och driver även två kliniska studier tillsammans med samarbetspartners för att hitta nya behandlingsregimer för tbc. Läkare Utan Gränser stödjer också ett initiativ kallat 3P-projektet för att hitta ett bättre sätt att utveckla nya tbc-behandlingar i framtiden.

För mer information eller intervjuer med talespersoner kontakta presstjänsten i Sverige på +46 (0)708 - 33 77 40. 

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.