Skip to main content

Bekämpa malaria genom att sprida malaria

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2009 09:31 CEST

INFÖR INTERNATIONELLA MALARIA DAGEN 25/4

Om Sverige var lika drabbat av barnadödlighet som Sierra Leone, skulle 143374 av totalt 536982 svenska småbarn aldrig få uppleva sin femårsdag. Malaria är den största boven. Trots att det finns en effektiv och billig behandling fortsätter malaria att döda över en miljon människor varje år. Läkare Utan Gränser inleder idag, på internationella malariadagen, en kampanj för att uppmärksamma en av världens värsta humanitära kriser.

För att visa hur lätt det är att få malaria, men också hur lätt det är att bli av med sjukdomen, sprider Läkare Utan Gränser virtuell malaria över hela Sverige. Det är en förvisso ofarlig variant som sprids genom Internet, men förhoppningen är att insikten om problemet och viljan att hjälpa till ska spridas med den.

- Vi hoppas att alla som vi smittar med "malaria" här i Sverige ska hjälpa till att bota en patient som har riktig malaria. För de flesta av oss är malaria en fråga om att välja malariaprofylax när vi reser på semester. Den dryga miljon barn som varje år dör i malaria har inte detta val. I många delar av världen är malaria en fråga om liv och död och många skulle kunna räddas. Men då krävs det att nationella och internationella aktörer agerar, säger Anneli Eriksson, ordförande för Läkare Utan Gränser i Sverige.

I Sierra Leone får endast tolv procent av de barn som misstänks lida av malaria tillgång till effektiv malariabehandling. Patientavgifter och långa avstånd till hjälpen avskräcker människor från att söka vård i de flesta fattiga områdena. En effektiv metod är när man involverar och utbildar frivilliga hälsoarbetare i byar för att ge gratis malariabehandling på plats.

-  Hälsoarbetarna ute i byarna är inte lösningen på alla problem, men de kan på ett effektivt sätt hjälpa till att fylla de tomrum som finns där sjukvård inte är tillgänglig, förklarar Johan Mast, landansvarig för Läkare Utan Gränser i Sierra Leone.

Att skicka tester och mediciner till länder är inte tillräckligt. Man måste se till att de används och når ut och till de patienter som är i akut behov av hjälp.
- Vi hoppas att människor vill stödja vårt arbete mot malaria. Som privatperson kan man enkelt hjälpa till på två sätt: dels kan man sms:a LÄKARE till 72990 för att skänka 50 kr, dels kan man via vår webbplats sprida "smittan" vidare. Man kan också välja att ge en gåva på sajten, säger Anneli Eriksson.

Läs mer om kampanjen på www.lakareutangranser.se Här kan man även klicka sig vidare för att se hur den virtuella malarian sprids runt om i Sverige.

För mer information och för intervjuer med Anneli Eriksson, ordförande för Läkare Utan Gränser eller med Johan Mast, landansvarig i Sierra Leone, kontakta: Frida Lagerholm på Läkare Utan Gränser, 070-14 79324 3l / frida.lagerholm@msf.org

+ + + +

Bifogade filer

Word-dokument