Skip to main content

Brist på nya läkemedel kommer att döda 10 miljoner människor årligen

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2016 08:00 CEST

Det blir allt svårare för sjuka människor att få tag på de läkemedel de behöver eftersom de antingen är för dyra eller helt enkelt inte existerar. Det problemet måste lösas av världens regeringar och bör prioriteras under FN:s generalförsamling. Läkare Utan Gränsers aktuella rapport ”Lives on the Edge” tar upp bristerna i det nuvarande forskning- och utvecklingssystemet och visar på nya modeller för att ta fram mediciner, vaccin och diagnosverktyg.

– Regeringar ger miljarder till medicinsk forskning som kommer från skattebetalare. Det är deras skyldighet att se till att den forskningen faktiskt leder till läkemedel som gynnar folkhälsan och som människor har råd med, säger Helle Aagaard, rådgivare på Läkare Utan Gränsers Accesskampanj.

– Läkemedelsbolagen investerar bedrövligt lite i forskning kring sjukdomar som de i slutändan inte kan tjäna pengar på. Bristen på utveckling av nya antibiotika är ett sådant exempel. Det gör att vi snart saknar mediciner för att behandla läkemedelsresistenta infektioner. År 2050 kan så många som 10 miljoner människor dö årligen på grund av detta, säger Helle Aagaard.

FN:s panel för tillgång till läkemedel (UNHDP) har idag släppt en rapport som beskriver samma problem och risker, när det gäller tillgång till läkemedel. Precis som Läkare Utan Gränsers rapport innehåller den förslag på hur de nuvarande modellerna för forskning och utveckling kan ändras eller ersättas.

Regeringar måste skapa nya modeller för att få fram verktyg för att diagnosticera infektioner och läkemedel till rimliga priser som svarar till människors behov utanför världens höginkomstländer. De måste bryta länken som gör att kostnader för utveckling av ett läkemedel måste hämtas hem genom höga priser på läkemedlet genom monopol som patentskydd. Ett exempel på hur det kan göras är 3P-projektet (Push Pull Pool); ett initiativ från Läkare Utan Gränser och andra organisationer som arbetar med tuberkulos. Målet är att genom gemensam forskning, där aktörerna delar på forskningsdata och immaterialrätt, få fram nya behandlingsalternativ mot resistent tuberkulos som är kortare, billigare och har mindre biverkningar. Forskningen finansieras med anslag och prispengar istället för försäljningsvinster.

– Tuberkulos är ett tydligt exempel på hur dagens forskning och utveckling inte möter människors behov. Tbc är den infektionssjukdom som leder till flest dödsfall, omkring 1,5 miljoner, årligen och trots en mycket oroande resistensutveckling har det bara tagits fram två nya läkemedel de senaste 50 åren, säger Anna Sjöblom, medicinsk humanitär rådgivare på Läkare Utan Gränser.

– Att genomgå en behandling mot multiresistent tuberkulos är för flertalet fortfarande en fruktansvärd resa, behandlingen ger flera biverkningar som svårt illamående och magsmärtor, psykoser och dövhet som inte går tillbaka efter avslutad behandling. Någonting måste hända, vi kan inte fortsätta utsätta människor för det här lidandet och där behandlingen bara ger dem en 50 procents chans att bli frisk, säger Anna Sjöblom.

***********

Rapporten ”Lives on the edge” presenteras av Helle Aagard på ett frukostmöte den 21 september kl 08:30 på Läkare Utan Gränser kontor i Stockholm: Fredborgsgatan 24. Medverkar gör även Fredrik Rücker, infektionsläkare, som kommer att berätta om utmaningarna han har mött under uppdrag för Läkare Utan Gränser. Anmälan senaste den 20 september till: seminars.sweden@lakareutangranser.se. Välkommen!
En sammanfattning av rapporten finns längre ned på denna sida.

För mer information eller intervjuer med talespersoner kontakta presstjänsten i Sverige på +46 (0)708 - 33 77 40. 

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.