Skip to main content

Centralafrikanska republiken: Läkare Utan Gränser uppmanar till omedelbara hjälpinsatser

Pressmeddelande   •   Dec 13, 2013 14:16 CET

Läkare Utan Gränser uppmanar FN att påskynda mobiliseringen av resurser till den allt värre humanitära krisen i Centralafrikanska republiken. I ett öppet brev till Valerie Amos, chefen för FN:s humanitära frågor, understryker Läkare Utan Gränser vikten av att FN:s beslut att utöka insatsen i det våldsdrabbade landet nu omsätts i verkligheten.

FN:s permanenta samordningskommitté, ett beslutsfattande organ för FN:s humanitära organisationer, har beslutat att förstärka sina humanitära insatser och resurser i Centralafrikanska republiken.

Läkare Utan Gränser välkomnar detta beslut men kritiserar samtidigt den långsamma processen. Den humanitära situationen i Centralafrikanska republiken har försämrats under de senaste månaderna vilket enligt Läkare Utan Gränser borde ha föranlett FN att redan på ett tidigare stadium utöka hjälparbetet och sätta in större resurser.

 – Detta beslut, även om det kommer sent, måste nu ha en verklig effekt och leda till en radikal och omedelbar förändring av hur FN hanterar krisen i Centralafrikanska republiken, säger Bart Janssens, Läkare Utan Gränsers operativa chef.

FN:s insatser har varit otillräckliga och har ett flertal gånger avbrutits i de våldsdrabbade områdena. För närvarande har drygt 30 000 människor sökt skydd på flygplatsen i huvudstaden Bangui. Trots upprepade uppmaningar till FN har hjälpinsatser i form av mat, tält och hygienutrustning inte nått fram. Även efter ett flertal uppmaningar till omedelbara insatser i Yaloké och Bouca, där situationen är kritisk, har ännu inga insatser påbörjats.

Läkare Utan Gränser har upprepade gånger bett FN om att man ska bistå med mat, tält och hygienartiklar till internflyktingarna på flygplatsen i Bangui. I det våldsdrabbade Bossangoa har FN:s personal, på grund av säkerhetsläget, låst in sig och ingen hjälp har nått de över 30 000 människor som flytt undan våldet. Läkare Utan Gränser och Aktion mot hunger (ACF) har återigen tvingats ingripa i området.

– Trots stora ansträngningar av Läkare Utan Gränser och de få hjälporganisationer som finns i området så fortsätter behoven att vara enorma. FN måste sätta in sina resurser omedelbart, fortsätter Bart Janssens.

I flera månader har Läkare Utan Gränser påtalat den svåra humanitära situationen i Centralafrikanska republiken. Trots de svåra säkerhetsförhållandena har organisationen hela tiden haft team på plats och successivt utökat sina humanitära hjälpinsatser i landet. 

Läkare Utan Gränser har arbetat i Centralafrikanska republiken sedan 1997 och driver idag sju projekt i Batangafo, Boguila, Carnot, Kabo, Ndele, Paoua och Zémio och fyra akutprojekt i Bangui, Bossangoa, Bouca och Bria, samt mobila akutteam i Bouar, Yaloké och Bangui. I slutet av året planerar Läkare Utan Gränser att starta verksamhet på sjukhusen i Bangassou och Ouango. Läkare Utan Gränser har över 100 internationella medarbetare och runt 1 100 lokalanställda i sina projekt.

Läs det öppna brevet till Valerie Amos.
För mer information kontakta presstjänsten på 0708-33 77 40.

                             


Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Bifogade filer

PDF-dokument