Skip to main content

Chagas – en tyst mördare

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2009 11:23 CEST

Hundra år efter upptäckten av Chagas lanserar Läkare Utan Gränser en kampanj för att öka medvetandet kring sjukdomen. Organisationen uppmanar drabbade länder att satsa mer på att utveckla nya läkemedel och enklare diagnostiska metoder för sjukdomen.

Varje år dödar Chagas 14 000 människor och mellan 10-15 miljoner människor är smittade. Sjukdomen är endemisk i flera länder i Latinamerika och världsomfattande migration har lett till att flertal fall rapporterats i USA, Europa, Australien och Japan. Chagas är en potentiellt livshotande sjukdom, men hittills har regeringar fokuserat på förebyggande åtgärder såsom insektsbekämpning, istället för behandling av patienter. En integrering av Chagas-vård i primärvården skulle förbättra patienternas tillgång till behandling.

Chagas orsakas av Trypanosoma cruzei, en encellig parasit. I de flesta länder i Latinamerika överförs sjukdomen till människan via blodsugande skinnbaggar, men smittan kan också överföras från mor till barn, via blodtransfusioner, organtransplantationer och kontaminerat livsmedel. Smittade personer kan vara symptomfria i flera år, men under den kroniska fasen av sjukdomen utvecklar en tredjedel av patienterna allvarliga symptom, främst hjärt- och tarmkomplikationer, som kan leda till döden.

- Ett stort problem är att patienter kan gå symptomfria under flera år. De vet inte om att de är smittade och får därför ingen behandling. Det är viktigt upptäcka och behandla smittade patienter, förklarar läkaren Nines Lima.

Behandlingen är mest effektiv under den tidiga fasen av sjukdomen. Det finns endast två läkemedel - benznidazol och nifurtimox. Båda framställdes för 35 år sedan genom forskning som inte riktades sig till sjukdomen Chagas. Trots att medicinerna är effektiva bland barn och ammande spädbarn, så behandlas endast 60- 70 procent av ungdomar och vuxna med framgång. Äldre patienter löper stor risk att drabbas av biverkningar.

- Läkarna behandlar inte alltid barn och vuxna på grund av medicinernas biverkningar, men vi vill visa att det går att hantera. Att inte behandla patienter är inte etiskt korrekt, säger läkaren Tom Ellman, landansvarig för Läkare Utan Gränser i Bolivia.

Det behövs bättre mediciner för behandling av Chagas. Sjukdomen är förknippad med fattigdom och har inte prioriterats inom forskning eller på den politiska agendan. Nyligen visade en studie från G-Finder att endast 10,1 miljoner dollar gick till forskning och utveckling kring Chagas under 2007.

- Brist på kommersiellt intresse har så gott som eliminerat Chagas från agendan. Vi måste stärka forsknings- och utvecklingsområdet, samt hitta nya metoder för våra patienter, säger Gemma Ortiz, ansvarig för Läkare Utan Gränsers Chagas-kampanj.

Läkare Utan Gränser driver under de kommande månandena en kampanj för att höja medvetenhet kring sjukdomen Chagas. För mer information om sjukdomen och för att delta i kampanjen: www.chagas-break-the-silence.com

__________________________________________________________________
Läkare Utan Gränser har arbetat med att bekämpa Chagas sedan 1989. Nu jobbar organisationen i tre olika distrikt i utkanterna av staden Cochabamba i Bolivia. Där är frekvensen av Chagas den högsta i världen. Insatserna sker i samråd med bolivianska hälsoministeriet och är integrerade i fem primärsjukvårdcenter, där barn och vuxna upp till 50 års ålder diagnostiseras och behandlas. Med samma strategi börjar Läkare Utan Gränser nu med ett nytt projekt i rurala delar av Cochabamba-regionen, där lokalsamhället engageras för att arbeta med förebyggande åtgärder, diagnostisering och behandling.

Läkare Utan Gränser har sedan 2008 testat över 60 000 människor för Chagas, behandlat 3 100 patienter, varav 2,800 fått kompletterade behandling.

 

Bifogade filer

Word-dokument