Skip to main content

Civila och vårdpersonal utsätts för extremt våld

Pressmeddelande   •   Dec 31, 2013 08:00 CET

Trots närvaron av internationella väpnade styrkor i huvudstaden Bangui i Centralafrikanska republiken inträffar dagligen strider, lynchningar och våldsamma attacker och situationen i staden verkar vara utom kontroll. Läkare Utan Gränser upprepar sin uppmaning till konfliktens parter att respektera sjukvården.

Sedan början av december har Läkare Utan Gränser flera medicinska projekt igång i Bangui och mer än 1000 människor som drabbats av våldet har fått hjälp. Mellan 30 och 40 skadade anländer varje dag till vårdcentralen Castor och till det allmänna sjukhuset, och sedan 7 december har Läkare Utan Gränsers team behandlat sammanlagt ett tusental patienter. 368 hade skottskador och 128 hade sår orsakade av machete.

– Vi har fått in flera patienter med allvarliga skador till sjukhuset de senaste dagarna, säger Laurent Sury, Läkare Utan Gränsers akutsamordnare i Bangui.  

– Folk kommer in med machetesår på huvud, händer och armar – skador som fått när de försökte försvara sig. Vi har också sett människor som har blivit knivhuggna upprepade gånger i buken, kraftigt misshandlade eller till och med torterade. För det mesta är de unga män.

Våld mot sjukvården
Sjukvårdsinrättningar har också påverkats av våldet, vilket försvårar tillhandahållandet av medicinsk hjälp. Den 24 december kom en beväpnad man in på Läkare Utan Gränsers apotek på Banguis flygplats och samma dag gick en annan man in på det allmänna sjukhuset beväpnad med granater. Den 25 december ägde skottlossning rum i närheten av sjukhuset, och tre män kom in i byggnaden med sina vapen. Sjukvårdsteamen fick tillfälligt evakuera sjukhuset.

Den 29 december stoppades en av hälsoministeriets ambulanser, personalen hotades med våld och förhindrades att hämta skadade.  Samma dag återvände beväpnade män till sjukhuset med avsikt att lyncha ett antal patienter och hotade då hälsoministeriets personal.

Även om situationen kunde lösas vid vart och ett av dessa tillfällen är säkerheten för patienterna utan tvivel hotad.

– Stämningen blir alltmer spänd efter varje sådan händelse, eftersom angriparna blir mer och mer aggressiva och arga, säger Thomas Curbillon, Läkare Utan Gränsers landchef i Sydsudan (eller kanske i CAR?).

– Det är helt oacceptabelt att vårdinrättningar inte respekteras utan invaderas av beväpnade personer som utgör ett hot mot patienter och personal. Osäkerhet och skottlossning i olika områden och särskilt runt sjukhuset, hindrar människor från att röra sig i staden. Det stoppar oss från att nå skadade människor och det hindrar patienter som är i behov av sjukvård. De sjuka och skadade har inte tillgång till medicinsk vård när de behöver den.

Upprepar uppmaning
Den 9 december uppmanade Läkare Utan Gränser till respekt för patienter och medicinsk personal som arbetar inom sjukvården i Bangui och till ett slut på våldet mot dessa. Idag upprepar organisationen sin uppmaning till alla parter i landets konflikt att göra det möjligt för sjuka och skadade att få den vård som de behöver. Läkare Utan Gränser uppmanar till ett omedelbart slut på våldet mot civila, patienter och medicinsk personal som arbetar i Bangui och i övriga landet.

Läkare Utan Gränser har arbetat i Centralafrikanska republiken sedan 1997, och driver nu sju ordinarie projekt i Batangafo, Boguila, Carnot, Kabo, Ndele, Paoua och Zémio och fyra akuta projekt i Bangui, Bossangoa, Bouca och Bria. Totalt ger Läkare Utan Gränser gratis sjukvård till omkring 400 000 människor i landet. Mer än 100 internationella medarbetare och 1100 lokalanställda arbetar på sju sjukhus, två vårdcentraler och 40 hälsostationer över hela landet.Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Bifogade filer

PDF-dokument