Skip to main content

Dadaab: Brott mot flyktingkonventionen i världens största flyktingläger

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2012 15:25 CEST

Denna vecka samlas regeringschefer i Genève i samband med att FN:s flyktingorgan (UNHCR)  håller sitt 63:e årsmöte. Samtidigt fortsätter de somaliska flyktingarna i Dadaab, världens största flyktingläger, att leva under svåra förhållanden och stor rädsla.

Läkare Utan Gränser uppmanar nu alla länder som anslutit sig till flyktingkonventionen att fullt ut samarbeta med Kenyas regering och UNHCR så att de kan fullgöra sina skyldigheter gentemot flyktingarna i Dadaab. Drastiska åtgärder måste till för att stärka flyktingarnas skydd och förbättra deras situation.

– Vi ifrågasätter starkt den övergripande hjälpen till flyktingarna, säger Bruno Jochum, Läkare Utan Gränsers generalsekreterare, som besökte Dadaab förra veckan. I takt med att säkerhetsläget i lägren försämrats har hjälpen minskat avsevärt. Det är ingen överraskning att flyktingar återigen står inför utbrott av kolera och hepatit E.

Humanitär kris nära

Sedan förra året har den internationella finansieringen till lägren i Dadaab minskat med drygt 40 procent, medan antalet flyktingar har fortsatt att växa. När regnperioden nu nalkas blir bristen på husrum och sanitet ett hot mot flyktingarnas hälsa. Det tillfälliga stöd som för närvarande tillhandahålls är uppenbarligen inte tillräckligt. Det är bara en tidsfråga innan en ny stor humanitär kris drabbar lägren.

Flyktingarna får inte heller det skydd de har rätt till enligt konventionen.

– Det faktum att nyanlända flyktingar inte registreras är helt enkelt inte acceptabelt, och det är ett klart brott mot flyktingkonventionen och internationella avtal, fortsätter Jochum. Vi uppmuntrar nu Kenyas regering och UNHCR att lösa denna viktiga fråga. Registreringarna måste återupptas utan dröjsmål.

Kritiskt säkerhetsläge

I Somalia pågår fortfarande en väpnad konflikt. Trots att vissa förbättringar av säkerhetsläget skett de senaste månaderna, är situationen fortsatt osäker i landet. Somalia är inte en säker plats för människor att återvända till.

Läkare Utan Gränsers verksamhet i lägren är, precis som andra hjälporganisationers verksamhet, fortsatt begränsad efter att ytterligare en säkerhetsincident inträffade i juni. Läkare Utan Gränser har för närvarande ingen möjlighet att ha internationell personal stationerad i Dadaab och förmågan att leverera akut medicinsk hjälp till lägret är hotad.

Nu uppmanar Läkare Utan Gränser till ett omedelbart återupptagande av registrering av nyanlända flyktingar och politiska beslut för att garantera människors skydd. Drastiska åtgärder måste vidtas för att tillgodose grundläggande behov i lägren - i synnerhet tak över huvudet och förbättradede sanitära förhållanden.

Läkare Utan Gränser driver ett sjukhus med 200 sängar i Dagahaley, en av fem läger i Dadaab. Sjukhuset erbjuder grundläggande sjukvård, mödravård, kirurgi och behandling för hiv/aids och tuberkulos. I snitt sker 14 000 patientbesök varje månad och över 400 gravt undernärda barn är just nu inskrivna i organisationens undernäringsprogram. Läkare Utan Gränser driver även fyra hälsokliniker i Dagahaley där grundläggande sjukvård inklusive mödravård, vaccinationer och psykosocial vård erbjuds.

*****************************************************************************************

För ett år sedan, i oktober 2011, blev två av Läkare Utan Gränsers medarbetare, Montserrat Serra och Blanca Thiebaut, kidnappade i Dadaab när de arbetade med att ge hjälp till den somaliska befolkningen. De båda är fortfarande i fångenskap och Läkare Utan Gränser fortsätter med akuta insatser, samtidigt som all ordinarie medicinsk verksamhet har lagts på is tills dess att en säker frigivning sker.

---------------------------------------------------------------------------------------

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Bifogade filer

PDF-dokument