Skip to main content

Del av ny skatt på finansiella transaktioner måste öronmärkas för global hälsa

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2010 15:23 CEST

I morgon tisdag samlas EU:s finansministrar i Bryssel för att diskutera en möjlig ny skatt på finansiella transaktioner för länderna i unionen. Den medicinska humanitära organisationen Läkare Utan Gränser uppmanar ministrarna att öronmärka en del av intäkterna från en sådan skatt till globala hälsobehov.

– EU är i ett unikt läge att agera, säger Tido von Schoen-Angerer, chef för Läkare Utan Gränsers kampanj för tillgång till livsnödvändiga läkemedel. Europarådet har tidigare uppmanat till en skatt på finansiella transaktioner. Att öronmärka en del av pengarna för hälsa skulle gör det möjligt att undvika onödiga dödsfall. Det vore oacceptabelt om EU:s ledare helt enkelt ser åt ett annat håll när situationen vad gäller finansiering av hälsovård befinner sig i ett så kritiskt läge.

Många fler livräddande insatser skulle kunna göras om det fanns mer resurser för hälsovård. Men givarländer som nyligen räddade hela finansiella system hävdar nu att de inte kan avvara mer resurser till att rädda liv. När länder som Tyskland, Italien och Spanien drar tillbaka sina tidigare löften om finansiering av hälsa, leder det till stora luckor i finansieringen av nyckelorganisationer som Globala fonden.

– För Läkare Utan Gränser är listan av behov som inte tillgodoses ändlös, säger Christopher Stokes, chef för Läkare Utan Gränser i Bryssel. Tio miljoner människor är i akut behov av hivbehandling, barn- och mödrahälsovård, inklusive vaccinationer, är otillräcklig, miljoner barn faller offer för undernäring. Att inte tillgodose dessa behov är ett politiskt beslut.

– I nuläget betalar de fattigaste det högsta priset för den finansiella krisen och detta möte är en möjlighet att avhjälpa detta, säger Tido von Schoen-Angerer. Vi behöver pålitliga resurser istället för dagens ombytliga finansiering från givare. Vi behöver varaktiga, långsiktiga bidrag men istället ser vi nu att en del givare drar tillbaka tidigare löften vilken betyder att patienter stängs ute och i princip döms att dö.

Världsbanken uppskattade nyligen att det globalt behövs omkring 90 miljarder kronor varje år för att utöka effektiva nutritionsprogram. Världshälsoorganisation rapporterar att det behövs 267 miljarder kronor mer varje år för global hälsa för att man ska kunna nå de hälsorelaterade millenniemålen. Dessa beräkningar inkluderar inte kostnaderna för forskning och utveckling at diagnosverktyg, mediciner och vacciner, vilka behövs för tuberkulos och de mest försummade sjukdomarna som Chagas, sömnsjuka och kala azar (visceral leishmaniasis).

Idén med en skatt på finansiella transaktioner är inte ny och ett exempel när det gäller hälosfinansiering existerar redan. Den internationella organisation UNITAID som arbetar för ökad behandling av hiv/aids, malaria och tuberkulos finansieras av en mycket liten skatt på flygbiljetter. Skatter på finansiella transaktioner har den senaste tiden diskuterats brett. Internationella valutafonden har nyligen förklarat är de är möjliga att genomföra. En grupp länder har föreslagit en “global solidaritetsskatt” på valutaväxling där alla intäkter ska gå till hälsa och utveckling. Enligt gruppens beräkningar skulle en valutaväxlingsskatt på 0.005 procent på de fyra största valutorna kunna resultera i 238 miljarder kronor årligen.

För mer information kontakta pressekreterare Malin Lager, 0708-33 77 40.

 

 

Bifogade filer

Word-dokument