Skip to main content

​Desperat behov av hjälp på Medelhavet – Läkare Utan Gränsers räddningsfartyg återvänder

Pressmeddelande   •   Aug 01, 2018 11:25 CEST

Räddningsfartyget Aquarius förtöjt i Valencia, Spanien, den 19 juni. Foto: Kenny Karpov/SOS MEDITERRANEE

Räddningsfartyget Aquarius, som drivs av Läkare Utan Gränser och SOS Mediterranée, sätter i dag kurs mot centrala Medelhavet efter att ha legat i hamn i Marseille i en dryg månad. Behovet av livräddande insatser på Medelhavet är stort – men räddningsfartygen lyser med sin frånvaro.

– Vägen över centrala Medelhavet är den dödligaste av alla. Ändå finns det i stort sett inga räddningsfartyg kvar i området och ingen riktad insats från europeiska länder, säger Aloys Vimard, Läkare Utan Gränsers projektkoordinator på Aquarius.

– Humanitär hjälp till havs behövs mer än någonsin och att undsätta människor i sjönöd är fortfarande en skyldighet, såväl juridiskt som moraliskt. De senaste veckorna har fler än 700 personer drunknat. Det här föraktet för människoliv är skrämmande, fortsätter han.

Efter drygt två års oavbrutet arbete med att rädda liv har Aquarius nu legat i hamnen i drygt en månad. Anledningen är de kraftigt förändrade förutsättningarna på centrala Medelhavet. Politiska dispyter över vart de undsatta människorna ska föras har inneburit att fartyg med räddade personer ombord tvingats vara kvar ute till havs i flera veckor i sträck. Humanitära organisationer som gör räddningsinsatser till havs utpekats som kriminella och hindrats från att lägga till i hamnar i Italien och Malta.

Krisläge i Libyen kräver insats

De europeiska länderna är högst medvetna om omfattningen av det våld och den exploatering som flyktingar och migranter utsätts för i Libyen. Ändå har den EU-stödda libyska kustbevakningen fått ta ett ännu större ansvar för koordineringen av räddningsinsatserna.I slutet av juni erkändes ävenen ny libysk sjöräddningscentral av den internationella sjöfartsorganisationen IMO.

Men i Libyen fortsätter flyktingar och migranter att helt godtyckligt sättas i överfulla och inhumana interneringscenter, och de humanitära insatser som görs räcker inte för att bemöta de allt större behoven.

– Trots den allt mer komplexa situationen på centrala Medelhavet är vårt mål detsamma som det har varit ända sedan vi började med våra räddningsinsatser: att förhindra att kvinnor, män och barn drunknar och att ta dem till en säker plats där såväl deras grundläggande behov som deras rättigheter tillgodoses, säger Aloys Vimard.

Vi fortsätter rädda liv

När nu Aquarius återvänder till centrala Medelhavet vill Läkare Utan Gränser och SOS Mediterranée än en gång understryka att:

  • Aquarius kommer att fortsätta undsätta människor i sjönöd med full respekt för internationell sjörätt.
  • Aquarius kommer att fortsätta koordinera insatserna med alla relevanta myndigheter och respektera internationella maritima konventioner.
  • Aquarius kan inte följa instruktioner om att fördröja den humanitära hjälpen till människor i sjönöd så länge det saknas garantier för att alla andra tillgängliga medel har satts in för att bistå de som befinner sig i fara och föra dem till en säker hamn.
  • Aquarius kommer inte att landsätta räddade personer i Libyen. Libyen är inte säkert för flyktingar och migranter. En säker plats förutsätter att deras grundläggande behov tillgodoses liksom att de har möjlighet att få det skydd som de kan ha rätt till och där de inte löper risk att utsättas för ytterligare övergrepp och våld. För närvarande kan Libyen inte anses uppfylla dessa krav.
  • Flyktingar och migranter som stoppas till havs borde inte återföras till Libyen. Därför är det Aquarius skyldighet att vägra följa instruktioner från maritima myndigheter om att landsätta människor i Libyen, eller att överföra människor till andra fartyg som tar dem tillbaka till Libyen.

Ny utrustning installerats senaste månaden

Under två år av sök- och räddningsinsatser på centrala Medelhavet har Aquarius undsatt fler än 29 000 personer vid drygt 200 insatser som alla har koordinerats av behöriga maritima myndigheter. Vid ett flertal tillfällen har Aquarius beordrats att ta hand om personer som räddats av andra fartyg, såväl kommersiella som militära eller från kustbevakningen.

Aquarius har tre snabba räddningsbåtar med akuta flytredskap för att kunna genomföra massräddningar.

Ombord på fartyget arbetar 35 personer, varav en del hör till besättningen och andra ingår i Läkare Utan Gränsers medicinska team. Aquarius har kapacitet att bistå 500 personer samtidigt under flera dagar och på hög sjö.

Under tiden som fartyget låg i hamn i Marseille utrustades det med en ny snabbgående motorbåt som möjliggör ännu effektivare räddningsinsatser. Den ökade sannolikheten att personer som undsatts kommer att tvingas tillbringa fler dagar ombord innan de kan föras till en säker hamn har också föranlett ett större förråd av mat och medicinsk utrustning. En container med kylaggregat har installerats för att kunna förvara de drunknades kroppar. Detta har vi gjort eftersom risken att dö när man försöker ta sig över centrala Medelhavet blir allt större.

För mer information eller intervjuer med talespersoner kontakta presstjänsten i Sverige på +46 (0)708 - 33 77 40. 

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.