Skip to main content

Ebola: Behandling och vaccin behövs vid frontlinjen

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2014 17:07 CEST

Vaccin och behandling mot ebola måste så snart som möjligt göras tillgängligt för den hälso- och sjukvårdspersonal som står i frontlinjen i kampen mot sjukdomen. Den uppmaningen kommer nu från Läkare Utan Gränser efter torsdagens högnivåmöte i FN om finansiering och tillgång till ebolavaccin. För att påskynda processen är omfattande investeringar och incitament avgörande.

– Budskapet från Världshälsoorganisationen, WHO, att de människor som kämpar mot epidemin kommer att vara bland de första som får testa ebolavaccin och behandlingar, är precis det vi behövde höra, säger Bertrand Draguez, medicinskt ansvarig på Läkare Utan Gränser. Nu behövs snabba åtgärder för att dessa löften ska infrias så snart som möjligt i Västafrika. Nästa steg blir att vaccinera befolkningen i de drabbade länderna så snart vaccinets verkan har bevisats.

– Att de personer som håller insatsen mot epidemin igång och säkerställer tillgång till vård skyddas mot smitta är av avgörande betydelse, fortsätter Bertrand Draguez. Överallt är resurserna redan vid bristningsgränsen; alla jobbar på toppen av sin förmåga men det är oerhört svårt för dem att göra det utan något som helst skyddsnät. Säkra och effektiva behandlingar och vaccin skulle innebära ett sådant skyddsnät.

Personal som bör prioriteras för att testa vaccin omfattar sjukvårdspersonal och andra personer som ingår i insatsen, som hygienpersonal, ambulansförare, hälsoinformatörer, personer med ansvar för begravningar och kontaktspårare. Medicinsk personal som behandlar andra sjukdomar än ebola bör också prioriteras vid test av vaccin.

Nya behandlingar behövs
Fokus på WHO:s möte var på vaccin, men även nya behandlingar och diagnostik för ebola behövs för att epidemin ska kunna bekämpas effektivt. 

– Det är också avgörande att utvecklingen och införandet av säkra och effektiva experimentella behandlingar går snabbt, säger Betrand Draguez. Läkare och sjuksköterskor som deltar i kampen mot ebola blir mer och mer frustrerade eftersom de inte har någon behandling att ge patienterna trots att de har en sjukdom som dödar upp till 80 procent av dem.

Den ökade överlevnaden som en behandling kan ge skulle kunna minska antalet nya infektioner eftersom fler människor söker hjälp. Under tiden skulle säkrare och snabbare diagnosverktyg möjliggöra snabb diagnostisering av patienter som behöver akut, ibland livräddande, behandling för andra sjukdomar.

Mötet i Genève, som leddes av WHO:s generalsekreterare Margaret Chan, samlade representanter på hög nivå från regeringar, industrin, givarländer och medicinska organisationer och forskare. Ämnen som behandlades var bland annat utformning och genomförande av tester, reglering, samt finansiering och incitament för nya vaccin.

Tidigare löften inte uppfyllda
Läkare Utan Gränser var den första organisation på plats när sjukdomen bröt ut i Västafrika i mars i år. Nyligen kunde man skriva ut den tusende patienten som överlevt ebola efter att ha behandlats på något av våra center. På mötet uttryckte organisationens representanter sin besvikelse över avsaknaden av fler konkreta beslut och riktade en varning till övriga deltagare att de inte kommer att slippa undan sitt ansvar. Tidigare löften om mer resurser till insatsen är ännu inte uppfyllda. Minst lika viktigt för att kunna bromsa epidemin och förhindra framtida utbrott är emellertid utvecklingen av vaccin och behandlingar.

– Det här utbrottet är så oförutsägbart: vi vet inte när det kommer att ta slut, vi vet inte om nya områden kommer att drabbas, vi vet inte om det kommer nya utbrott – vaccin och behandlingar är därför avgörande för att kunna stävja epidemin och försäkra sig om att framtida utbrott förhindras eller kontrolleras, säger Manica Balasegaram, chef för Läkare Utan Gränsers Accesskampanj.

– Regeringar och industrier måste spela en nyckelroll: industrin måste ta risker, men regeringar och givarländer måste skapa incitament och minimera riskerna, fortsätter han.

Testa och producera samtidigt
Storskaliga investeringar i alla vaccin, läkemedel och diagnosverktyg som ligger i framkanten är avgörande, och givarländerna måste mobilisera tillräckliga resurser för kliniska tester och omedelbar användning efter testerna. De vetenskapliga data som genereras av de kliniska testerna måste publiceras regelbundet. För att underlätta för vidare forskning måste man dessutom inrätta en ”bank” med prover. Bristen på godkända ebolapreparat som hittills tagits fram belyser dock en viktig fråga som omedelbart måste hanteras: avsaknaden av investeringar och incitament.

– Nu behöver vi incitament som ger industrin en anledning att utveckla dessa livsviktiga redskap för att hantera ebola – regeringar och andra aktörer måste ställa upp med hjälp här, säger Manica Balasegaram.

– Forskare och utvecklare måste genomföra kliniska tester samtidigt som man ökar produktionen, även om det finns vissa inneboende risker med detta. Regeringar och givarländer måste stävja de här riskerna, och vägen till godkända, säkra och effektiva vaccin och behandlingar i de drabbade länderna i Västafrika måste underlättas. 

För mer information kontakta presstjänsten, 0708 - 33 77 40.


Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.