Skip to main content

Ebolaepidemin över – nu behöver överlevarna specialvård

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2016 12:40 CET

Inga nya ebolafall har upptäcks i Liberia på 42 dagar. Det betyder att ebolautbrottet i Västafrika officiellt är över. Läkare Utan Gränser uppmanar globala hälsoaktörer att förbereda sig bättre inför liknande utbrott i framtiden. Organisationen fortsätter stötta de utsatta ebolaöverlevarna i Liberia, Sierra Leone och Guinea.

– Vi måste alla lära oss av utbrottet för att förbättra våra insatser i framtida epidemier och mot andra försummade sjukdomar. Den internationella insatsen fördröjdes eftersom den politiska viljan att snabbt sända hjälp till de drabbade länderna saknades. Patienternas behov måste sättas i första rummet, inte politiska intressen, säger Joanne Liu, Läkare Utan Gränsers internationella ordförande.

Epidemiologen Hilde de Clerck har arbetat för Läkare Utan Gränser i alla de tre drabbade länderna i Västafrika under ebolautbrottet:

– I början var de globala hälsoaktörerna paralyserade av skräck. Det var en fruktansvärd upplevelse att arbeta ensamma och hela tiden vara steget efter epidemin. Men det var också oerhört stärkande att se hur extremt dedikerade den lokala personalen var. Som tur var inledde andra internationella aktörer insatser till slut. Inför nästa utbrott bör världen stå redo att sätta in insatser mycket snabbare och mer effektivt, säger de Clerck.

Ebolaöverlevare behöver fortsatt vård

Eftersom ebola är en så oberäknelig sjukdom är det viktigt med ett välfungerande övervakningssystem i regionen och kapacitet att sätta in snabba insatser om nya fall dyker upp. Dessutom behöver ebolaöverlevarna specialvård.

– Även om det nu till synes är över får vi inte glömma det fortsatta lidandet hos dem som bekämpat och överlevt ebola. De har problem med bland annat synen, lederna och hörseln, och utsätts för omfattande stigmatisering, säger den svenska läkaren Helena Nordenstedt som har jobbat under ebolautbrottet i Liberia och Guinea.

Läkare Utan Gränser har investerat i kliniker för ebolaöverlevare i Liberia, Sierra Leone och Guinea där organisationen ger medicinsk och psykosocial vård samt motarbetar stigmatisering.

Vad gjorde Läkare Utan Gränser i Västafrika?

Redan i början av 2014 inledde Läkare Utan Gränser insatser i de värst drabbade länderna ­Guinea, Liberia och Sierra Leone. Organisationen öppnade ebolacenter för att ta hand om sjuka, gav psykosocialt stöd samt erbjöd hälsovårdsupplysning, epidemiologisk övervakning och kontaktspårning.

När utbrottet var som värst arbetade närmare 4 000 lokalt anställda som tillsammans med över 300 internationellt anställda bekämpade epidemin i de tre länderna. Sammanlagt vårdade personalen över 10 000 patienter i våra ebolacenter, av dem runt 5 200 bekräftade ebolafall. Den sammanlagda kostnaden för våra insatser uppgår till 96 miljoner euro (cirka 880 miljoner kronor).

Svenska insatsen i Västafrika

Läkare Utan Gränser i Sverige skickade omkring 50 fältarbetare till Västafrika för att stoppa ebolautbrottet och vårda patienter.

För mer information, vänligen kontakta presstjänsten i Sverige på 0708 - 33 77 40.

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.