Skip to main content

En digital resa genom årets största humanitära kriser

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2014 13:16 CEST

Årsredovisning 2013: Läkare Utan Gränsers arbete präglades förra året av en omfattande naturkatastrof i Filippinerna och andra stora humanitära kriser i Centralafrikanska republiken, Sydsudan och Syrien. Det framgår av vår årsredovisning som publiceras i dag. Vi bjuder även in till en unik digital resa till några av de länder där vi arbetade under 2013.

Den insats som fick störst stöd av svenska Läkare Utan Gränser var den i Kongo-Kinshasa, ett land som under 2013 hamnade i skuggan av flera andra stora humanitära kriser. Totalt gick drygt 62 miljoner kronor från den svenska allmänheten och Sida till att bistå den utsatta befolkningen i framför allt östra Kongo-Kinshasa med livräddande sjukvård.

Sjukvård under attack
Läkare Utan Gränser gjorde även stora insatser i inbördeskrigets i Sydsudan vilket var det land dit organisationen skickade flest svenska fältarbetare under året. Arbetet fokuserade på att ge humanitär hjälp såväl i flyktinglägren i norr som i andra delar av landet där interna strider tvingade tiotusentals människor på flykt.

En oroväckande ökning av attacker på sjukvården – på kliniker, personal och på patienter – skapade ibland stora svårigheter att nå fram med vården. Under 2013 gick konflikten i Syrien in på sitt tredje år med stora humanitära behov, både inne i landet och i de grannländer som tagit emot syriska flyktingar. Läkare Utan Gränser drev vårdinrättningar i norra Syrien, men det svåra säkerhetsläget gjorde det svårt att bedriva verksamhet i landet.

– Attacker mot sjukvården har en direkt effekt på hjälparbetares möjligheter att bistå befolkningen med livräddande insatser. Sjukvårdsanläggningar och medicinsk personal måste respekteras så att vi och andra aktörer kan fortsätta arbetet med att rädda liv, säger Monika Oswaldsson, ordförande för Läkare Utan Gränser i Sverige.

Ökad insamling
Stödet från svenska allmänheten var större än någonsin och totalt uppgick svenska Läkare Utan Gränsers intäkter till 564 miljoner kronor, varav 418 miljoner i privata gåvor och 143,5 miljoner kronor från Sida.

Ökningen av privata gåvor berodde framför allt på ökade intäkter i samband med tyfonen Haiyan och från testamenten. Totalt gick 90,7 procent av de insamlade medlen till det ideella ändamålet medan 1,9 procent användes för administration och 7,4 procent till insamling.

Digital upplevelse
Som ett led i att minska påverkan på miljön är Läkare Utan Gränsers årsredovisning denna gång i digital form. Det är en interaktiv webblösning och en dokumentär berättelse som rör sig sömlöst mellan video, ljud, stillbild, text och animationer.

Filmsekvenser i helskärmsformat bidrar till känslan av att vara på plats i Läkare Utan Gränsers projekt. Betraktaren får följa med i en operationssal som har inrättats i en grotta i Syrien och möta en mamma med sin son i ett sydsudanesiskt flyktingläger. Svenska fältarbetare berättar i videointervjuer om sina insatser under 2013 och ger en personlig inblick i Läkare Utan Gränsers arbete.

– Den här typen av berättande är unik för nätet och inte bara en variant på det som finns analogt, säger Anders Birgersson och Daniel Bruno som har producerat årsredovisningen för Läkare Utan Gränser.

*Den stora krisen i Centralafrikanska republiken förvärrades i slutet av året och vår insats där ingår därför inte bland de största under 2013.

Läs och titta på årsredovisningen här.

För mer information kontakta presstjänsten på 0708-33 77 40.Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.