Skip to main content

Enorma logistiska utmaningar i Haiti

Pressmeddelande   •   Jan 16, 2010 13:02 CET

Medan Läkare Utan Gränsers medicinska team arbetar dag och natt för att rädda liv, kämpar de icke-medicinska medarbetarna på plats för att få logistiken att fungera.

 

Laurent Dedieu arbetar som logistisk ansvarig för Läkare Utan Gränsers projekt i Haiti. Sedan jordbävningen skakade ön tisdagen den 12 januari ansvarar han för logistiken i den pågående akutinsatsen.

 

Vilka problem brottas ni med just nu?

Nu kämpar vi för att behandla patienter under mycket svåra förhållanden. Det största problemet just nu är att vi inte har några byggnader för att bedriva sjukvård. Våra befintliga strukturer förstördes helt eller delvis i skalvet så nu arbetar vi antingen utomhus, i tält, eller inuti de få offentliga sjukhus som inte drabbades så hårt. Men vi har identifierat en öppen plats som är tillräckligt stor för att sätta upp det uppblåsbara sjukhus som är på väg. Så inom de närmaste dagarna kommer vi att ha ett fungerande sjukhus med operationssalar och en kapacitet på 100 bäddar.

 

Hur är det med rent vatten och elektricitet?

Vi har ett lager av rent vatten som räcker i ungefär en vecka till och egna generatorer som ger oss den elektricitet vi behöver för att bistå med sjukvård. Det uppblåsbara sjukhuset kommer redan fullt utrustat, där finns röntgen, operationssalar, ventilation och lösningar för hygien och sanitet.

Ett problem som vi måste lösa är tillgången på bränsle, som bensin eller diesel. Nu har vi bara resurser som räcker två eller tre dagar till och det finns inget att få tag på i staden. Vi måste därför upprätta en akut leveranskedja, antingen från Santo Domingo i Dominikanska republiken, eller från Miami. Vi vet inte ännu vilket som är bäst.

 

Hur fungerar leveranserna av andra förnödenheter?

Igår kom över 20 internationella medarbetare till Port-au-Prince och imorgon väntas ytterligare 15. Tillsammans med dem anländer två fulla plan, bland annat med det uppblåsbara sjukhuset och annat medicinskt material, från vårt lager i Bordeaux. Just nu är det vår högsta prioritet. Efter det, måste vi upprätta en akut leveranskedja av förnödenheter. Före jordbävningen var alla varor i Haiti importerade från USA. Men det kan dröja innan de leveranserna kommer igång igen så vi måste upprätta våra egna leveranser av akuta förnödenheter och medicinskt material.

Vi vet att vägen från Santo Domingo, i Dominikanska republiken, är framkomlig. Vi tittar också på transporter via sjövägen men hamnen i Port-au-Prince har skadads svårt så då kanske vi måste använda en annan hamn i landet.

 

Hur är det med flygtransporter?

Flygtransporter är fortfarande mycket svåra att få fram, mycket på grund av Port-au-Princes flygplats begränsade kapacitet. Bara ett visst antal plan kan vara på marken samtidigt och när det antalet uppnåtts kan inga fler plan landa. Om planen står på marken längre än förväntat uppstår förseningar. På grund av skador och bristande ljusbanor kan man inte landa på natten. Eftersom man bara kan använda flygplatsen hälften av dygnets timmar är kapaciteten mycket begränsad och man måste tillbringa mycket tid med att få myndigheterna att tillåta att just våra plan landar.

 

Det finns ett enormt behov av mat och vatten i Port-au-Prince. Kommer Läkare Utan Gränser att kunna möta det?

Uppskattningsvis tre miljoner människor står utan tillgång till mat, vatten och sanitet. Det är en oerhörd utmaning. Även om vi inte kan hjälpa alla, är det troligt att vi kommer att utöka vår akuta, medicinska insats till att också arbeta med detta. Just nu bistår vi inte med rent vatten annat än till våra patienter, vi måste först etablera tillgängliga, rena vattenkällor. I en andra fas måste vi komma upp med nya strategier, kanske borra brunnar eller rena befintligt vatten. Att avsalta vatten skulle också kunna vara en idé eftersom Haiti ligger mitt i havet.

 

Har Läkare Utan Gränser råkat ut för några säkerhetsincidenter ännu?

Nej, men det är nervös stämning bland befolkningen. Rykten sprids snabbt om en andra jordbävning och höjd havsnivå. Risk finns att det kan skapa panik. Bristen på rent vatten och mat leder också till stora spänningar. Vi använder samma säkerhetsrutiner som vanligt: tydligt identifiera oss själva och vår verksamhet, begränsad rörelse när mörkret lagt sig, inte tillåta vapen på våra kliniker och arbeta nära, och i samarbete med, lokalbefolkningen. Våra insatsers höga kvalitet är också i sig en säkerhetsåtgärd.

http://www.lakareutangranser.se

För mer information kontakta pressekreterare Malin Lager, 0708-33 77 40.