Skip to main content

EU får inte fly sitt ansvar för Medelhavskrisen

Pressmeddelande   •   Jun 23, 2015 11:31 CEST

Mottagningsvillkoren för migranter och flyktingar som kommer till Europa är katastrofala. Efter en livsfarlig resa över Medelhavet får de nyanlända för lite eller ingen hjälp alls. Läkare Utan Gränser uppmanar EU-länderna att ompröva sin migrationspolitik, erbjuda människor lagliga och säkra sätt att söka skydd och att förbättra mottagningsvillkoren.

Inför Europeiska rådets möte den 25 och 26 juni uppmanar Läkare Utan Gränser EU:s ledare att omedelbart förbättra mottagningsvillkoren. Det behövs mer resurser för att Grekland och Italien ska kunna ta emot de nyanlända på ett humant och värdigt sätt. Samtidigt måste Italiens och Greklands regeringar engagera sig mer för att förbättra mottagningssystemet.

– EU har själv skapat denna humanitära kris som är resultatet av en fullständigt misslyckad migrationspolitik, säger Aurelie Ponthieu, Läkare Utan Gränsers rådgivare i migrationsfrågor.

– Problemet är inte det ökande antalet migranter och flyktingar. Problemet är att man inte har lyckats införa ett fungerande mottagningssystem. Istället ägnar sig medlemsstaterna åt diskussioner om att stänga gränserna, bygga staket och att ställa olika ultimatum till varandra. Det kommer inte att hindra människor från att komma till Europa. Diskussionerna underminerar bara alla försök att samarbeta för att hjälpa utsatta människor.

Med tanke på det extrema lidandet är det skamligt att några medlemsstater enbart reagerar med att införa ännu hårdare åtgärder. Frankrike och Österrike har förstärkt sina gränskontroller, Italien har hotat med att stoppa utländska båtar från att låta människor gå i land och Ungern har meddelat att de planerar att bygga en mur vid gränsen till Serbien.

Läkare Utan Gränsers team på plats i Italien och Grekland ser att den största delen av alla hälsoproblem orsakas av de dåliga mottagningsförhållandena. Många människor anländer dessutom skadade och traumatiserade efter den långa och farliga resan till Europa. Läkare Utan Gränser tillhandahåller sjukvård och psykologiskt stöd, eftersom ankomstländerna inte möter de medicinska behoven på ett lämpligt sätt.

Dublinförordningen skapar problem

Trycket på mottagningssystemet i Italien är högt, men inte högre än förra året. Hela systemet kommer dock att kollapsa inom de närmaste veckorna om det inte förbättras. Flyktingförläggningarna på Sicilien har stora problem att upprätthålla mänskliga och värdiga mottagningsvillkor. Samtidigt försöker hundratals migranter och flyktingar att ta sig vidare mot centrala och norra Europa och bor i inofficiella läger i de större italienska städerna. Läkare Utan Gränser inledde nyss en kort insats för att bistå människor som hade fastnat i staden Ventimiglia vid den franska gränsen.

– Det är uppenbart att det nuvarande systemet inte fungerar. EU måste omedelbart upphöra med att skicka tillbaka människor till Italien, enligt Dublinförordningens regler. Dessutom måste EU:s medlemsländer snarast se till att människor som kommer till EU får den hjälp och skydd de har rätt till enligt EU-direktiv, säger Loris de Filippi, ordförande för Läkare Utan Gränser i Italien.

Obefintligt mottagningssystem i Grekland

I Grekland har antalet nyanlända ökat drastiskt, men mottagningssystemet är nästan obefintligt och levnadsvillkoren för migranter och flyktingar är extremt oroande. Läkare Utan Gränser är exempelvis den enda organisationen som tillhandahåller sjukvård på den grekiska ön Kos. Där försöker teamet att förbättra levnadsvillkoren för människorna som bor på ett gammalt hotell som har omvandlats till en flyktingförläggning. Människor måste ibland vistas i den förfallna bygganden i flera veckor medan de väntar på besked från myndigheterna om de får åka vidare till fastlandet.

Efter att 1 800 personer miste livet på Medelhavet i år har EU under den senaste månaden tredubblat finansieringen för sök- och räddningsinsatser. Men väldigt lite har gjorts för att ta emot de nyanlända på ett värdigt sätt:

– Istället för att bråka med varandra är det dags för medlemsländerna att gå till handling. EU måste hjälpa människor i denna fruktansvärda humanitära kris.

För mer information, vänligen kontakta presstjänsten i Sverige på 0708 - 33 77 40.

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.