Skip to main content

Evakuera människor från Libyen omedelbart!

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2018 11:08 CEST

Foto: Läkare Utan Gränser

Tusentals flyktingar, migranter och asylsökande måste genast evakueras från Libyen. Det kräver den medicinska humanitära hjälporganisationen Läkare Utan Gränser. De befintliga mekanismerna för att föra människor på flykt ut ur Libyen har de senaste månaderna avstannat. Samtidigt har huvudstaden Tripoli drabbats av en våldsvåg.

– Flera tusen desperata människor sitter fortfarande inlåsta i fångläger nära frontlinjen, säger Ibrahim Younis, Läkare Utan Gränsers landansvarige i Libyen.

– Risken för omfattande skador och dödsfall till följd av granatattacker och artilleribeskjutning är påtaglig. Försörjningen av både mat och vatten har mer eller mindre brutit ihop. Det saknas tillgång till sjukvård, eftersom de flesta hjälporganisationer har varit tvungna att avbryta insatserna till följd av striderna.

En flytt är ingen evakuering

Förra veckan omplacerade internationella organisationer runt 300 flyktingar och migranter som hölls inlåsta i fånglägret Ain Zara eftersom strider pågick alldeles i närheten. Men de fördes inte ut ur Libyen utan flyttades istället bara några kilometer bort till ett annat fångläger, Abu Salim i Tripoli, som också var i skottlinjen.

– Att flytta de som hålls fångna från ett läger till ett annat inom samma konfliktzon kan inte beskrivas som en evakuering och det är definitivt ingen lösning, säger Ibrahim Younis.

– Resurserna och mekanismerna finns till för att ta dessa människor till ett tredje land där deras asylansökningar eller repatriering kan behandlas på rätt sätt. Det är vad som behöver hända just nu, och utan dröjsmål. Det handlar om människors liv.

60 personer har dödats

Den senaste tiden har huvudstaden Tripoli drabbats av en våldsvåg som har varit värre än på flera år. Enligt hälso- och sjukvårdsdepartementet i Libyen har 60 personer dödats. Sjukvårdsanställda som arbetar för Läkare Utan Gränser berättar att deras hem har förstörts.

Läkare Utan Gränser har varit tvungna att pausa sina ordinarie medicinska aktiviteter och att evakuera delar av personalen. Redan när attackerna inleddes blev det omöjligt för Läkare Utan Gränser att fortsätta jobba i det största fånglägret i staden där runt 700 människor hålls, eftersom det ligger för nära frontlinjen. När konflikten intensifierades var det inte längre möjligt för teamen att ge vård i ytterligare fyra fångläger där Läkare Utan Gränser vanligtvis driver mobila kliniker.

Just nu kan Läkare Utan Gränser bara i väldigt begränsad utsträckning arbeta i fånglägren i Tripoli. Det rör sig om remittering av akut sjuka patienter till sjukhuset och distribution av vatten, mat och hygienartiklar vid enstaka tillfällen. Organisationens aktiviteter utanför Tripoli – i Khoms, Misrata och Zliten – fortsätter som tidigare.

Läkare Utan Gränser riktar nu följande uppmaningar till relevanta aktörer:

  • FN:s flyktingorgan (UNHCR) måste snabbt evakuera flyktingar och asylsökande från Libyen och påskynda deras vidarebosättning.
  • FN:s organisation för migration (IOM) och personernas hemländer måste påskynda evakueringen och repatrieringen av migranter i Libyen som vill återvända hem.
  • De europeiska staterna och de libyska myndigheterna ska sluta ta människor som flyr över havet till fånga och inte heller återföra dem till Libyen som ett medel för att förhindra att människor tar sig till Europa. EU-stödda libyska kustbevakningsfartyg har stoppat ett stort antal människor på Medelhavet i år enbart för att föra dem tillbaka till Libyen. I Libyen utnyttjas flyktingar och migranter och utsätts för alarmerande nivåer av våld och utpressning, dessutom rapporterar många om kidnappning med krav på lösensumma. Många utsätts för sexuellt våld, människohandel, tortyr och misshandel. 

För mer information eller intervjuer med talespersoner kontakta presstjänsten i Sverige på +46 (0)708 - 33 77 40. 

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.