Skip to main content

FN:s millenniemål - Bristande finansiering i kampen för global hälsa

Pressmeddelande   •   Sep 21, 2010 09:35 CEST

I veckan samlas världens ledare i New York för att utvärdera arbetet kring FN:s millenniemål. Läkare Utan Gränser vill se innovativa finansieringsmekanismer för att bekämpa de vanligaste orsakerna till barnadödlighet, undernäring och hiv/aids.

Världshälsoorganisationen WHO rapporterar att det behövs ytterligare 260 miljarder kronor årligen till den globala hälsosektorn fram till år 2015 för att uppnå målen.

Den mellanstatliga gruppen ’Leading Group for Innovative Financing for Development’ uppskattar att en finansiell transaktionsskatt, med en avgift på så låg som 0,005 procent av världens fyra mest omsatta valutor, kan generera uppskattningsvis 233 miljarder kronor per år. Pengar som skulle kunna användas kampen mot bland annat undernäring och hiv/aids.

Senaste tidens instabila finansmarknad har haft katastrofala effekter på stödet till globala hälsofrågor och lämnat stora luckor i finansieringen av institutioner som till exempel Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria, från givarländer som USA, Tyskland, Italien och Spanien.

– I många fall vi vet vad som krävs för att rädda sjuka människors liv. Vår fältpersonal använder sig av nya metoder i kampen mot undernäring och hiv/aids bland barn, men de finansiella resurserna räcker inte till på lång sikt, säger Sophie Delaunay, chef för Läkare Utan Gränser i USA.

– En finansiell skatt för hälsa skulle kunna bidra till en mer kontinuerlig finansiering, vilket skulle betyda att patienters liv inte längre ligger i händerna på instabila finansmarknader och politiska dagordningar, fortsätter Sophie Delaunay. 

I Malawi har regeringen ansökt om finansiering från Globala fonden för att tillhandahålla livslång antiretroviral behandling till hivpositiva gravida kvinnor för att förhindra att viruset överförs till deras barn. Men med Globala fondens begränsade budget och till synes dystra bidragsprognoser från givarländerna finns nu risk att länder som Malawi inte kommer att få ta del av bidragen. Vissa länder har redan tvingats genomföra 10 procents nedskärningar på redan utlovade finansiella bidrag.  Utöver ett fortsatt stöd till Globala Fonden och andra befintliga finansieringsinstitut krävs även kompletterande finansieringsmekanismer.

– Löften om tillgång till vård och behandling för hivpositiva mödrar och deras barn räcker inte, säger Delaunay. Om inte kompletterande finansieringsmodeller inrättas för att säkerställa långsiktig finansiering av hivbehandling kommer åtaganden och löften inte vara något annat än tomma ord.

Läkare Utan Gränser menar att en finansiell transaktionsskatt skulle kunna säkerställa en jämn finansiering för hälsobehoven i världen. En liknande finansieringsmekanism finns redan i form av UNITAID, det internationella organ som finansierar hivbehandling med inkomster från flygavgiftskatter.  

Den Internationella valutafonden (IMF) konstaterade nyligen att en finansiell transaktionsskatt skulle vara fullt genomförbar. Dessutom har både Frankrike och Japan annonserat att de kommer föreslå en transaktionsskatt på internationella valutatransaktioner till förmån för utvecklingsstöd under det kommande toppmötet.

För mer information eller intervju med en svensk fältarbetare som arbetar som medicinsk koordinator i Malawi, var god kontakta pressekreterare Malin Lager, 0708-33 77 40.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lidrar nöd där vi behövs mest. Vill du veta mer gå in på: www.lakareutangranser.se

Bifogade filer

Word-dokument