Skip to main content

FN-toppmöte om hiv 8-10 juni: Ingen ursäkt att inte behandla 10 miljoner

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2011 07:30 CEST

Världens makthavare måste öka satsningen på hiv-behandling. Det är vår uppmaning inför FN-toppmötet om hiv/aids i New York den 8-10 juni.

När argumenten nästa vecka vägs fram och tillbaka kommer tio miljoner människors liv – i akut behov av behandling – ligga i vågskålen. Och detta i en tid då de senaste forskningsrönen visar att behandling av hiv inte bara räddar liv utan även minskar spridningsrisken dramatiskt.

För tio sedan, vid det första större FN-mötet om hiv/aids, uppmanade dåvarande generalsekreteraren Kofi Annan till gemensam mobilisering av ekonomiska medel i kampen mot hiv/aids. Under det följande decenniet visade världens ledare prov på en makalös politisk vilja att finansiera sex miljoner människors behandling genom antiretrovirala mediciner (ARV:s, ibland kallade bromsmediciner). Men det behövs mycket mer för att få bukt med sjukdomen.

Läkare Utan Gränser började behandla hiv/aids år 2000. Vi har sett vilken positiv effekt behandling har när det gäller att minska antalet döda och sjuka. Införandet av ARV:s har förvandlat hiv från en dödsdom till en kronisk sjukdom som går att behandla.  En viktig anledning till att antalet personer på behandling kunnat skjuta i höjden har varit att priset på ARV:s sjunkit dramatiskt: från 10 000 amerikanska dollar per patient och år för tio år sedan till omkring 150 dollar idag. Prisraset har gjort att livsviktiga mediciner blivit tillgängliga för miljontals människor i fattiga länder.

I dagsläget behandlas sex miljoner hiv-positiva världen över. Men tio miljoner väntar fortfarande. Trots att det finns nya metoder som kan hjälpa oss att nå ut med behandling till fler utan att öka kostnaderna. Att satsa lokalt och få vården närmare de som ska behandlas, och att uppmuntra patienter att ta större eget ansvar för sin egen och närståendes behandling, är två metoder som varit framgångsrika i våra projekt. 

Men för att genomföra nya metoder krävs politisk vilja. Ekonomiskt stöd från internationella givare måste säkras och inhemska investeringar göras i de länder som är hårt drabbade av hiv/aids. Världens makthavare måste stödja en politik som sätter effektiva behandlingsstrategier högt på agendan och som stödjer utvecklingen av bättre, billigare och mer användarvänliga mediciner.

Det finns ingen ursäkt för världens politiker att strunta i det faktum att tio miljoner människor kommer att dö de närmaste åren om de inte får behandling.

Inför FN-toppmötet I New York den 8-10 juni släpper Läkare Utan Gränser en serie webbfilmer som illustrerar hur nya metoder och nyskapande behandlingsmodeller gör det möjligt att nå ut med bättre hiv-behandling till många fler. Se dem på www.youtube.com/lakareutangranser

För mer information, intervjuer med vår ordförande, sjuksköterskan Kristina Bolme Kühn, eller rörligt material, vänligen kontakta Lina Eidmark 0709-799750