Skip to main content

Fortsatt stora behov i Filippinerna

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2013 10:04 CET

En månad efter att tyfonen Haiyan nådde Filippinerna är behoven av hjälp fortfarande stora. Läkare Utan Gränser fanns tidigt på plats och påbörjade stora hjälpinsatser på öarna Samar, Leyte och Panay. Den akuta fasen är nu över men krisen pågår fortfarande och det råder fortsatt brist på sjukvård, tak över huvudet och rent dricksvatten.

En månad efter katastrofen, som enligt officiella siffror dödade 5600 människor och gjorde 4 miljoner hemlösa, arbetar Läkare Utan Gränser fortfarande på tre av de hårdast drabbade öarna. 600 medarbetare arbetar på fyra tillfälliga sjukhus, ett antal mobila kliniker och bistår med rent vatten och förnödenheter.

Läkare Utan Gränsers huvudsakliga uppgift just nu är att stötta de befintliga filippinska sjukvårdsstrukturerna med personal, materiel och mediciner. Kirurgen Johan von Schreeb var en av de första svenskarna på plats i Filippinerna och kom nyligen hem från Guiuan på ön Samar.

– I det mer akuta skedet tog vi mest hand om sårskador och gjorde enklare kirurgiska ingrepp. Idag fokuserar våra hjälpinsatser mer på att behandla kroniska sjukdomar, få igång fungerande fältsjukhus med förlossningsvård och genomföra kejsarsnitt, berättar Johan von Schreeb. 

– Vi står fortfarande inför stora logistiska utmaningar och många människor har inte tak över huvudet och det råder stor brist på mat och rent drickvatten, fortsätter han.

Läkare Utan Gränsers pågående insatser på Samar, Leyte och Panay 

Samar
I staden Guiuan på ön Samar, där tyfonen först nådde land, arbetar Läkare Utan Gränsers akutteam med att ge medicinsk vård. Tältsjukhuset där har nu 40 vårdplatser och består av en sluten avdelning, en förlossningsenhet och mödravård. Teamet gör cirka 400 undersökningar per dag, hjälper till vid 1 - 4 förlossningar och genomför cirka 80 mindre operationer, främst i samband med sårskador. Läkare Utan Gränsers logistiker fortsätter också att rensa skräp från den förstörda sjukhusbyggnaden för att förbereda för kommande renoveringar. Vatten- och sanitetsspecialister förser för närvarande 20 000 människor med rent vatten. De kommer även att rengöra brunnarna i byarna längs kustremsan där vattnet förorenats av saltvatten från stormfloderna.

Leyte
Ett uppblåsbart sjukhus har installerats intill det förstörda Bethanysjukhuset i Tacloban. Omkring 30 internationella medarbetare arbetar tillsammans med 135 personer i den filippinska vårdpersonalen.

Det upplåsbara sjukhuset har omfattande medicinsk verksamhet vid en akutmottagning, en sluten avdelning, operationssal, postoperativ vårdavdelning för eftervård, samt en avdelning för gynekologi och förlossning. Dessutom finns röntgen, en isoleringsavdelning samt tillgång till psykosociala insatser. Patienterna kommer mest med sår, infekterade sår, öppna frakturer, luftvägsinfektioner och kroniska sjukdomar.

Även i staden Tanauan och i Burauen, söder om Tacloban, har tältsjukhus satts upp och erbjuder pediatrik och mödravård. I och runt staden Ormoc finns team med en läkare, sjuksköterskor, logistiker och en psykolog som driver mobila kliniker samtidigt som de fortsätter att undersöka eventuella ytterligare behov.


Panay
I hamnen i Estancia inträffade ett oljeutsläpp till följd av tyfonen. 1000 människor drabbades och har evakuerats. Läkare Utan Gränser har delat ut tält och förser befolkningen med rent vatten, sjukvård och mässlingsvaccinationer. Det finns för närvarande sex mobila vårdcentraler i området som tillsammans undersöker 400-500 patienter per dag. De mobila klinikerna är inrymda på båtar för att nå människor på avlägsna öar öster om Panay. Förra veckan nådde teamen till öarna Nabunut och Balbagon och på båda öarna var Läkare Utan Gränser den första medicinska organisationen som gav stöd.

Mer än 10 000 familjer kommer att få hygienpaket, presenningar, köksredskap och material för att reparera skadade byggnader. Läkare Utan Gränser fortsätter att ordna grupp- och enskilda psykosociala sessioner och utbildar även lokal sjukvårdspersonal att ge lämpligt stöd vid akuta känslomässiga reaktioner hos sina patienter.

Psykisk hälsa viktig komponentI samband med att den akuta fasen efter tyfonen är förbi blir nästa stora utmaning de psykologiska konsekvenserna av katastrofen. Läkare Utan Gränsers personal som arbetar med psykisk hälsa har redan noterat att många människor lider av psykisk ohälsa. Särskilt akut är det i de byar där människor inte haft möjlighet att sätta sig i säkerhet någon annanstans – de har både genomlidit själva stormen och den efterföljande förödelsen.


Människor kommer till Läkare Utan Gränsers medarbetare med huvudvärk, ryggsmärta eller andnöd, det vill säga symtom som ofta är stressrelaterade. Teamen strävar efter att "normalisera" dessa symtom och hjälpa patienterna att förstå att vad de upplever är en normal reaktion efter en katastrof.

Mer information om Läkare Utan Gränsers insatser i Filippinerna http://www.lakareutangranser.se/akutinsats-haiyan

För mer information eller intervjuer kontakta presstjänsten på 0708- 33 77 40.

För mer information kontakta presstjänsten, 0708 - 337740.Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Bifogade filer

PDF-dokument