Skip to main content

Framgångar för drickbart vaccin mot kolera

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2014 17:03 CEST

En ny studie visar att drickbart koleravaccin ger snabbt skydd och är effektivt för att förebygga och kontrollera kolerautbrott, en sjukdom som årligen dödar 120 000 människor i de fattigare delarna av världen.

Läkare Utan Gränsers epidemiologiska forskningsenhet Epicentre har, i samarbete med Guineas hälsomyndigheter, genomfört en studie som visade att drickbart koleravaccin gav ett 86-procentigt skydd under det senaste kolerautbrottet i landet 2012.

Resultatet redovisas nu i den brittiska medicinska tidskriften New England Journal of Medicine (NEJM).

– Fram tills nu har ingen dokumenterat hur effektivt vaccinet är i ett verkligt utbrott, förklarar Francisco Luquero, epidemiolog vid Epicentre och ansvarig för studien.

– Nu vet vi att drickbart koleravaccin ger ett effektivt skydd och att vaccinationsinsatser bör genomföras i kommande utbrott för att förebygga och kontrollera denna dödliga sjukdom, fortsätter han.

Nytt vaccin bäst lämpat  
Under kolerautbrottet i Guinea 2012 gav Läkare Utan Gränser, tillsammans med lokala hälsomyndigheter, i två omgångar under sex veckor 316 250 doser i kustregionerna Boffa och Forecariah. Vaccinationsinsatsen täckte 75,8 procent av befolkningen i Boffa och 75,9 procent i Forecariah. I områden där många vaccinerats noterade Läkare Utan Gränser en låg smittöverföring. De flesta kolerafallen uppkom i det område där antalet vaccinerade människor var lägst.

Av de två tillgängliga, och av Världshälsoorganisationen (WHO) godkända, drickvaccinerna visar studien att koleravaccinet Shanchol är bäst lämpat för bruk i fattiga länder på grund av lägre pris, att det är enklare att tillverka och lättare att transportera och lagra.

– Vi visade att med god planering och uppsökande verksamhet är det möjligt att vaccinera hundratusentals människor på en stor yta, under en relativt kort tidsperiod, säger Iza Ciglenecki, läkare och projektansvarig för vaccinationsinsatsen i Guinea.

2010 lades detta koleravaccin till i WHO:s rekommendationer och ett vaccinlager för framtida akutsituationer håller nu på att upprättas. Hittills har användandet emellertid varit begränsat. Nu hoppas Läkare Utan Gränser att vaccinering blir en mer integrerad del av insatserna vid framtida kolerautbrott.  

*Drickvaccinet Shancol har delvis utvecklats i samarbete med Göteborgs Universitet och Sida har varit med och finansierat delar av forskningsprojektet. 

För mer information om kolera eller kontakt, ring presstjänsten på 0708-33 77 40. 

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.