Skip to main content

Senaste uppdatering - Här jobbar Läkare Utan Gränser i Port-au-Prince

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2010 11:30 CET

Läkare Utan Gränsers team i Port-au-Prince trappar upp insatsen för att återuppbygga och utöka den sjukvårdskapacitet som fanns före jordbävningen. 150 internationella medarbetare har anslutit sig till den personal som var på plats när katastrofen inträffade. Läkare Utan Gränser arbetar nu på fem platser i Port-au-Prince och i Léogane.

Trinité-sjukhuset

Sjukhuset rasade delvis samman i jordskalvet och Läkare Utan Gränser arbetar på gårdsplanen, under provisoriska tak av presenningar och tygstycken.

Två operationssalar fungerar nu och utnyttjas till bristningsgränsen. Sedan i onsdags har de medicinska teamen genomfört i snitt 25 kirurgiska ingrepp per dag, mestadels amputationer, kejsarsnitt, avlägsnad av död vävnad och bukoperationer. 40 patienter är inlagda just nu. Hur många som har behandlats här är svårt att veta eftersom ingen registrering av patienter skedde under de första dagarna. I och med upprättandet av en andra operationssal kan kirurgteamen genomföra ytterligare cirka 20 ingrepp per dag. En ”sal” för eftervård av patienter och prioritetsbedömning av nyinkomna skadade har satts upp på gatan framför sjukhuset. De flesta fallen är komplicerade, multipla frakturer, benkrosskador, huvud- och ansiktsskador och infekterade sår.

Pacot sjukvårdscenter

160 patienter är inlagda, remittering av de svårast skadade har börjat till Trinité. Kring hundra patienter behöver akut, kirurgisk vård. Ett par patienter är förlamade och på centret vårdas också flera barn utan familj. 30 nya patienter skrevs in under söndagen. Ett nytt kirurgteam har anlänt för att avlösa det ordinarie arbetslaget.

Martissant hälsocenter

I slumområdet Martissant har Läkare Utan Gränser behandlat över 1 350 patienter sedan jordbävningen, både utanför det som en gång var organisationens hälsocenter och i ett av kontoren som inte skadades i skalvet. Ungefär 150 patienter är inlagda och över 500 skadade i behov av akut kirurgi har remitterats till Choscal-sjukhuset, i Cité Soleil, ett annat av Port-au-Princes slumområden.

Choscal-sjukhuset

De medicinska teamen fokuserar på livräddande vård som behandling av öppna sår, frakturer, brännskador, amputationer och akut förlossningsvård. De har arbetat dygnet runt och utfört fler än 90 kirurgiska ingrepp sedan operationssalen kom på plats i fredags. Prioritet ges livräddande ingrepp som amputeringar av patienter där infekterade sår orsakar kallbrand.

Carrefour-sjukhuset

Carrefour-området i sydvästra Port-au-Prince är ett av dem som drabbats hårdast i jordbävningen. Läkare Utan Gränser började arbeta där på lördagen. Under de 24 första timmarna behandlades 500 patienter och 90 kirurgiska ingrepp genomfördes, däribland amputationer, frakturer, brännskador och sex komplicerade förlossningar.

I Léogane har Läkare Utan Gränser satt upp ett tillfälligt akutsjukhus på en skola för sjuksköterskor.

Läkare Utan Gränser har också utvärderat läget i Grand Goave, Petit Goave, St Marc och Jacmel. På de två sistnämnda platserna kommer insatser att dra igång inom kort.

Kort information i siffror

Läkare Utan Gränser har behandlat över 3000 patienter hittills. De vanligaste skadorna vår personal behandlar är multipla benbrott, krossade ben, brännskador, skallskador, kallbrand (kräver amputationer) och komplicerade förlossningar.

Just nu har Läkare Utan Gränser 165 internationell personal, över 550 nationell personal på plats i Haiti och ytterligare 48 internationell personal är på väg under den 18 januari.

Sex fraktflyg har hitintills anlänt i Port-au-Prince och Dominikanska Republiken med totalt 200 ton material, och ytterligare sex plan förväntas anlända under veckan.
 
Utöver platserna som nämns ovan finns Läkare Utan Gränsers team på följande platser i Haiti

Petionville (Läkare Utan Gränsers kontor)
Chancerelle (kirurgi och njuroperationer nefrologi i det allmänna sjukhuset).

För mer information, vänligen kontakta Malin Lager 0708-33 77 40
Läkare Utan Gränsers webbplats uppdateras löpande www.lakareutangranser.se