Skip to main content

Haitis sjukvårdssystem stänger ute de fattiga

Pressmeddelande   •   Apr 14, 2009 15:10 CEST

Den 13 april möttes Haitis premiärminister, FN:s generalsekreterare och representanter från mer än 30 bidragsländer på en givarkonferens i Washington DC, USA. I diskussionerna om Haitis framtida sociala och ekonomiska utveckling är det viktigt att inte glömma bort landets omedelbara folkhälsokris, poängterar Läkare Utan Gränser. Organisationen uppmanar nu den haitiska regeringen och internationella givare att omgående ta till konkreta åtgärder för att förbättra tillgången till hälso- och sjukvård för invånarna i Haiti.

- Det är oacceptabelt att Haitis fattigaste saknar tillgång till akut förlossningsvård och till akutvård i samband med skador och olyckor , säger Brian Phillip Moller, ansvarig för Läkare Utan Gränsers trauma- och rehabiliteringscenter Trinité.

- När den haitiska regeringen och givare nu fokuserar på landets ekonomiska utveckling gäller det att de inte glömmer bort den fattiga befolkningens behov av tillgänglig vård till hög kvalitet.

Trots att läget i landet stabiliserats de senaste två åren är invånarna i huvudstaden Port-au-Prince fortfarande i allra högsta grad beroende av Läkare Utan Gränsers kostnadsfria hälso- och sjukvård. Patientavgifter gör att såväl privat som offentlig vård är för dyr för de flesta. Många tvingas också avbryta pågående behandling eftersom den är för dyr. Offentliga sjukhus och kliniker dras ofta med administrativa problem, strejker samt brist på personal, medicinsk utrustning och mediciner.

- Våra medicinska faciliteter är överbelagda med patienter och ibland har vi inget annat val än att skicka patienter vidare till offentliga sjukhus, trots att de där kommer stöta på många hinder, säger Massimiliano Cosci, ansvarig för Läkare Utan Gränsers projekt i Martissant, ett slumområde söder om Port-au-Prince.

Bristen på gratis vård gör att många patienter väljer att stanna hemma. Detta blev inte minst tydligt i februari i år när Läkare Utan Gränser under två veckor stängde sin förlossningsklinik på grund av flytt till nya lokaler.

- Det visade sig att många kvinnor i behov av förlossningsvård inte hade någon annanstans att ta vägen, berättar Hans Van Dillen som är ansvarig för förlossningssjukhuset Jude Anne.

- Som mest har vi haft fler än 1 600 förlossningar per månad. I över hälften av fallen led både mamman och barnet av livshotande komplikationer.

Läkare Utan Gränser började tillhandahålla akutsjukvård när våldet i Port-au-Prince gjorde det svårt för befolkningen att ta sig fram till vårdcentraler och sjukhus. I dag har säkerheten förbättrats, men den bristande tillgången till vård fortsätter ändå att vara ett stort problem för den utsatta befolkningen i Port-au-Prince.

Läkare Utan Gränser investerar över 146miljoner per år i akut medicinsk vård i Haiti. Organisationens förlossningssjukhus täcker över 40 procent av behovet av akut förlossningsvård i Port-au-Prince. Trinité-sjukhuset behandlade samtidigt närmare 17 950 fall av skador och olycksfall under 2008 och har också landets enda fungerande brännskadeavdelning. På Läkare Utan Gränsers sjukhus i slumområdet Martissant, där ingen annan allmän sjukvård finns tillgänglig, behandlade man under 2008 närmare 17 000 akuta fall.

Rörligt material finns tillgängligt. För mer information kontakta pressekreterare Malin Lager, 0708-33 77 40

Bifogade filer

Word-dokument