Skip to main content

Höga priser på hepatit C-läkemedel kan hindra ny behandling

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2014 10:46 CEST

De nya läkemedel mot hepatit C som kommit ut på marknaden det senaste halvåret är patentskyddade och därmed mycket dyra. Läkare Utan Gränser befarar att detta kommer att hindra många länder från att tillämpa de nya riktlinjer för diagnos och behandling av patienter med hepatit C som Världshälsoorganisationen WHO nu för första gången har publicerat.

–De nya riktlinjerna ger länder en handlingsplan för screening och behandling av sjukdomen som 150 miljoner människor i världen är drabbade av, säger Jennifer Cohn, medicinskt ansvarig för Läkare Utan Gränsers kampanj för tillgång till livsnödvändiga läkemedel, Access-kampanjen.

–Nu måste riktlinjerna genomföras och då får inte patentskyddet, som förhindrar produktion av billigare, generiska läkemedel, stå i vägen för tillgång till nya läkemedel och diagnostik.

Idag behandlas patienter med hepatit C med pegylerat interferon, ett dyrt läkemedel som kan ge svåra biverkningar. Många patienter avböjer därför behandling eller avslutar den i förtid. Behandlingens begränsningar innebär också att insatserna mot hepatit C är otillräckliga i många länder. Nya läkemedel, bland dem så kallade direktverkande, antivirala läkemedel som sofosbuvir och simeprevir, är fortfarande under utveckling men har potential att revolutionera behandlingen. Studier visar att 90 procent av patienterna med vissa typer av sjukdomen tillfrisknar.

Än så länge är dock priserna på de nya läkemedlen oöverkomliga. Sofosbuvir har släppts i USA med en prislapp på närmare en halv miljon kronor för 12 veckors behandling, vilket motsvarar 6 500 kronor per tablett. Simeprevir kostar i Ryssland nästan 300 000 kr för 12 veckors behandling. I Thailand är kostnaden för en behandling med sofosbuvir cirka 33 000 kronor. Även i medelinkomstländer kommer tillgången till den nya behandlingen därför att vara ytterst begränsad, trots att 75 procent av världens fattiga bor i dessa länder.

Generisk produktion i Indien av de aktuella läkemedlen skulle kunna pressa priserna på samma sätt som skett när det gäller hivläkemedel. En studie från Liverpool University har visat att behandling med sofosbuvir inte skulle behöva kosta mer än 450 - 900 kronor och att diagnos och behandling tillsammans skulle kunna kosta så lite som 3300 kronor. Detta kan jämföras med den prisnedgång som skett för hivläkemedel de senaste 10 åren tack vare konkurrens från generika. Kostnaden för diagnos och behandling av hiv med förstahandsbehandling med antiretrovirala läkemedel är idag mindre än 1 300 kronor per person och år medan den för ett decennium sedan var 65 000 kronor.

Finansieringen för behandling av hepatit C måste öka både på nationell och global nivå. Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria har förbundit sig att bidra även till behandling av hepatit C. Dessa utfästelser måste nu även komma från andra givare, till exempel amerikanska PEPFAR.Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.