Skip to main content

Humanitär hjälp i Somalia hotas av politiska agendor

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2013 10:13 CET

Livsviktig humanitär hjälp i Somalia kan äventyras om humanitära hjälpinsatser integreras med politiska och militära insatser, befarar Läkare Utan Gränser som arbetat i landet sedan 1991. Frågan behandlas förnärvarande i FN:s säkerhetsråd. Sverige är ett av de länder inom FN som tydligt klargjort att man vill se en helt integrerad insats.

Läkare Utan Gränser motsätter sig detta tillvägagångssätt eftersom en sammanblandning av humanitär hjälp med politiska och militära insatser i ett land som Somalia, där humanitära hjälpinsatser redan är svåra, riskerar att ytterligare spä på en misstro mot hjälporganisationer och på så sätt förhindra att befolkningen får den hjälp de så akut behöver. Detta kan drabba organisationer som Läkare Utan Gränser, som ständigt ställs inför utmaningen att garantera säkerheten för sina patienter och personal.

– Humanitära hjälpinsatser måste vara oberoende och opartiska och inte överskuggas av politiska eller militära agendor, säger Linn Björklund, humanitär rådgivare för Somalia på Läkare Utan Gränser.

– I mitt arbete i Somalia möter jag människor som kämpar för sin överlevnad. Hundratusentals somalier lever med våld och brist på tillgång till mat och sjukvård, säger Linn Björklund, som är medförfattare till en ny rapport om den svåra humanitära situationen i Somalia, ”Hear my voice”.

Stora delar av den somaliska befolkningen är i behov av humanitär hjälp. Över 730 000 somalier har också flytt över till Kenya och Etiopien. Konfliktdrabbade områden, såsom i södra och centrala Somalia, kontrolleras av beväpnade grupper och behovet av att kunna ge oberoende och opartisk humanitär hjälp är avgörande i områden som dessa. En politisering av insatserna kan innebära att det hjälporganisationer får det svårare att förhandla med stridande parter om tillgång till behövande.

– Som vi tidigare har sett i Somalia, samt i länder som Afghanistan, Irak, Sierra Leone och Angola, har militära insatser eller fredsbevarande styrkor använt sig av humanitära insatser som politiska och militärstrategiska verktyg, förklarar Jerome Oberreit, Läkare Utan Gränsers internationella generalsekreterare.

– I vissa extrema fall ser vi hur hjälporganisationer och dess personal förhindrats av politiska och militära syften att nå fram med sin hjälp. Drivkraften bakom humanitära hjälpinsatser måste alltid vara baserad utifrån behoven på plats och inte styrd av politiska och militära agendor, säger Jerome Oberreit.

Läkare Utan Gränser har arbetat i Somalia sedan 1991 med primärsjukvård, behandling av undernäring, mödravård, kirurgi och vatten och sanitetsinsatser för hundratusentals somalier i tio regioner i landet, liksom i grannländerna Kenya och Etiopien. Under första delen av 2012 behandlades närmre 30 000 gravt undernärda barn och över 75 000 vaccinationer genomfördes. Organisationen har 1400 anställda i Somalia och ytterligare 100 personer som är placerade i Nairobi i Kenya. Läkare Utan Gränser insatser i Somalia finansieras enbart av privat insamlade pengar och vi accepterar inte några statliga medel.

Ladda ner rapporten ”Hear my voice” som bygger på vittnesmål från mer än 800 somaliska patienter som vi behandlat i Somalia och i somaliska och etiopiska flyktingläger.

För intervjuer med vår humanitära rådgivare Linn Björklund som är baserad i Nairobi, var god kontakta pressekreterare Malin Lager på 0708- 33 77 40.

-------------------------------------------------------------------------------------

2011 kidnappades två av Läkare Utan Gränsers kollegor, Montserrat Serra och Blanca Thiebaut, i Dadaab-flyktinglägret i Kenya och fördes till Somalia, där man tror att de fortfarande hålls fängslade. Efter bortförandet och fram till att våra kollegor släpps bedriver Läkare Utan Gränser en begränsad verksamhet i Somalia.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Bifogade filer

PDF-dokument