Skip to main content

​Inför G7-mötet: Världen är dåligt förberedd för en ny ebolaepidemi

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2015 07:30 CEST

Det behövs effektiva system för att stoppa förödande epidemier som ebolautbrottet i Västafrika. Läkare Utan Gränsers uppmanar ledarna för G7-länderna att skrida till handling under toppmötet i Tyskland som inleds på söndag. Dessutom behövs finansiering för att utveckla läkemedel mot försummade sjukdomar.

– Om en global pandemi bröt ut i morgon skulle det fortfarande saknas resurser och ett fungerande system för ett snabbt agerande. G7-ledarna måste åtgärda problemen i systemet. Annars finns det risk att tusentals människor dör i nästa stora epidemi, säger Joanne Liu, Läkare Utan Gränsers internationella ordförande.

Omvärlden reagerade för långsamt, ineffektivt och okoordinerat under ebolaepidemin. Systemet har inte förbättrats sedan dess. Under Världshälsoorganisationens generalförsamling i Genève förra veckan beslutades det varken om ny grundfinansiering eller andra reformer för att förbättra internationella hälsoinsatser.

– Det saknas ledarskap i globala hälsofrågor. Vi hoppas att G7-ledarna tar sitt ansvar, prioriterar hälsokriser och förhindrar att framtida epidemier slutar i katastrof, säger Florian Westphal, generalsekreterare för Läkare Utan Gränser i Tyskland.

Länder som uppfyller långsiktiga utvecklingsmål belönas nu av det internationella hälsosystemet. Däremot finns det inga incitament för ett land att tillkännage ett sjukdomsutbrott eftersom handeln och turismen kan påverkas negativt. Därför behövs ett nytt system som uppmanar ett land att självmant slå larm då en epidemi bryter ut.

Samtidigt bör höginkomstländer bidra med personal och resurser för att stödja länder som inte kan bekämpa ett utbrott på egen hand.

Akut behov av nya läkemedel

Tyskland, som är ordförande i G7 under 2015, har satt tre hälsofrågor på toppmötets dagordning: ebola, försummade sjukdomar och antibiotikaresistens. Inom alla dessa områden saknas det läkemedel och diagnostiska verktyg eftersom det nuvarande forsknings- och finansieringssystemet inte fungerar.

– Miljontals människor lider av sjukdomar som saknar effektiva läkemedel eller vacciner. De utgör inte en lukrativ marknad för läkemedelsindustrin. Ledarna för G7 måste diskutera nya sätt att utveckla läkemedel, säger Philipp Frisch som jobbar för Läkare Utan Gränsers Accesskampanj.

I vissa fall saknas effektiva läkemedel, tester och vaccin för sjukdomar som ebola och multiresistent tuberkulos. I andra fall är medicinerna så dyra att låginkomstländer inte har råd med dem. Det gäller till exempel den nya behandlingen mot leversjukdomen hepatit C.

– Många människor dör i onödan. G7-ledarna måste se till att människor liv och hälsa sätts framför vinster, säger Philipp Frisch.

På plats under G7-mötet i Elmau i Tyskland finns våra talespersoner Florian Westphal, generalsekreterare på Läkare Utan Gränser i Tyskland, och Philipp Frisch från Läkare Utan Gränsers Accesskampanj.Accesskampanjen jobbar för att så många patienter som möjligt runtom i världen ska få tillgång till behandling och läkemedel.

För mer information, vänligen kontakta presstjänsten i Sverige på 0708 - 33 77 40.

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.