Skip to main content

Inför Internationella Migrationsdagen 18 december

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 16:36 CET

Läkare Utan Gränser uppmanar idag, på den internationella migrationsdagen, europeiska beslutsfattare att respektera migranter och asylsökandes rättigheter till ett värdigt liv och tillgång till sjukvård.

De flyr undan krig. De beger sig ut på en livsfarlig resa i jakt på ett bättre liv. De som når sina drömmars Europa spärras in, lever under omänskliga förhållanden, och har begränsad eller ingen tillgång till hälso- och sjukvård. Många andra förblir också fångade utanför Europas gränser eller skickas tillbaka till de länder de flytt ifrån, där deras liv står på spel. Att Läkare Utan Gränser måste finnas på plats i Europa för att ge medicinsk hjälp är talande.

I Marocko, Grekland, Malta, Italien och Frankrike, bistår Läkare Utan Gränser med sjukvård och psykologhjälp till dem som överlevt resan. Utsatta migranter fängslas och faller lätt offer för människosmugglare och trafficking. Ensamma minderåriga och kvinnor, många gravida, ökar ständigt bland dem som flyr.

– Det är en skam för hela Europa att systematiskt frihetsberöva asylsökande och andra utsatta grupper som gravida kvinnor, barn och svårt sjuka. Dessutom bör människor som kommer från länder i krig betraktas som potentiella asylsökande. Så är inte fallet i många ankomstländer i dag, säger Kristina Bolme-Kühn, ordförande för Läkare Utan Gränser.

Läkare Utan Gränser bistår människor som drabbats av kriser oavsett politisk åsikt, religion, etnisk tillhörighet eller legal status.

– De människor som vi möter i Europa skulle kunna vara samma patienter som vi behandlar på våra kliniker i Somalia, Kongo och på andra håll i världen, säger Kristina Bolme-Kuhn. Våra läkare och sjuksköterskor kan vittna om den våldsamma vardagen i dessa länder. När de slutligen anländer till Europa hade man hoppats på ett mer humant välkomnande.

Många patienter berättar om den chock de upplever efter att ha flytt till Europa bara för att bli satta i så kallade interneringsläger. Enligt EU: s lagstiftning kan de fängslas i upp till 18 månader. De som blir sjuka i lägren har ytterst begränsad tillgång till vård.

En afghansk kvinna som fått hjälp av Läkare Utan Gränser i Grekland säger att hon var skärrad över att bli tagen till ett fängelseliknande läger när hon äntligen hade kommit till Europa.

– Europa som har lärt världen vad mänskliga rättigheter innebär, säger hon.

Interneringslägren är överfulla och hygienen undermålig. Många migranter vittnar om läckande toaletter och trånga, stinkande celler. Nu på vintern kan det dessutom vara extremt kallt då det ofta saknas isolering.

– Våra patienter är bakom galler. Det är oerhört frustrerande att vara inlåst utan att ha begått något brott. Många migranter oroar sig också mycket över framtiden, som i de flesta fall är extremt osäker, säger Christos Papaioannou, fältkoordinator för Läkare Utan Gränser i Grekland.

Vi behöver inte blicka ända ner till södra Europa för att se hur utsatta människor utestängs från hälso- och sjukvård. Sverige är ett av de mest restriktiva länderna i Europa när det gäller denna fråga. Flyktingar som har fått avslag på sin asylansökan och andra papperslösa som vistas i Sverige har i dag endast rätt att köpa akutvård till fullt pris. Fantasibelopp för personer som är beroende av omgivningen för sin överlevnad.

Under det gångna halvåret har Sverige varit ordförandeland i EU där en gemensam migrations- och asylpolitik diskuterats inom ramen för det så kallade Stockholmsprogrammet.

Nyligen utsågs Cecila Malmström till ny EU-kommissionär för inrikes frågor, inklusive migrationsfrågorna. Det kommer att krävas ökade ansträngningar för att mottagarvillkoren i EU förbättrats och Läkare Utan Gränser uppmanar Sverige att inta en aktiv roll för att detta ska ske inom en snar framtid.

För mer information, rörligt bildmaterial eller för intervjuer med personal i fält (engelska) eller med Kristina Bolme-Kuhn, ordförande för Läkare Utan Gränser, vänligen kontakta Frida Lagerholm, 0709 32 18 72.

För mer information om kontexterna se även www.lakareutangranser.se/migration

Ladda ner rapporten EU: s Humanitarian Crisis
http://www.lakareutangranser.se/Publikationer/Rapporter/2009/Migration---EUs-humanitara-kris-eng/

FAKTA
Sedan 2000 har Läkare Utan Gränser gett akutvård och psykologhjälp till båtflyktingar i transitländerna i norra Afrika, mellanöstern och södra Europa. I dagsläget arbetar man med migranter i Italien, Frankrike, Belgien, Grekland, Marocko, Malta och Jemen.

 

Bifogade filer

Word-dokument