Skip to main content

INFÖR SVENSKA EU ORDFÖRANDESKAPET Oacceptabla villkor för EU:s båtflyktingar

Pressmeddelande   •   Jun 30, 2009 16:29 CEST

Varje år riskerar tusentals människor sina liv när de korsar Medelhavet på flykt undan konflikter och extrem fattigdom. De flesta kommer från Afrika, och många av dem från fattiga och krigshärjade länder som Somalia, Sudan och Eritrea. Väl framme i Europa behandlas de som kriminella, lever under omänskliga förhållanden, med begränsad eller ingen tillgång till hälso- och sjukvård. Att Läkare Utan Gränser finns på plats i Europa är talande. Som ordförande i EU måste Sverige arbeta för bättre mottagarvillkor och verka för ett gemensamt ansvar.

Det är en skam för hela Europa att systematiskt frihetsberöva asylsökande och andra utsatta grupper som gravida kvinnor, barn och svårt sjuka. Dessutom bör människor som kommer från länder i krig betraktas som potentiella asylsökande. Så är inte fallet i många ankomstländer idag.

- Vi finner det oacceptabelt - att bara fyra timmars flygresa bort - pågår det, en för många okänd humanitär kris. Det handlar främst om mänskligt värde men också att vid behov ha tillgång till sjukvård oavsett legal status, säger Dan Sermand generalsekretare för Läkare Utan Gränser i Sverige.

Strängare gränskontroller har inte hindrat människor från att försöka ta sig till Europa. Tvärtom. På senare år har allt fler migranter, flyktingar och asylsökande anlänt till Europas södra kuster. De tar allt större risker och de som överlever resan anländer i mycket dåligt skick. Båtflyktingarna är ofta nedkylda och chockade till följd av de hårda förhållandena till havs.

Sedan 2000 har Läkare Utan Gränser gett akutvård och psykologhjälp till båtflyktingarna. Många patienter berättar om den chock de upplever efter att ha flytt till Europa bara för att bli satta i så kallade interneringsläger. Enligt EU:s lagstiftning kan de vara fängslade i upp till 18 månader. De som blir sjuka i lägren har ytterst begränsad tillgång till vård.

- Det är svårt att beskriva med ord hur levnadsförhållandena är där inne. Det är en sanitär olägenhet och värre än man kan föreställa sig något fängelse. Våra patienter är inlåsta bakom galler och de tvingas bära handfängsel när de behöver träffa en läkare. Första gången jag var där tänkte jag att detta kan bara inte hända i Europa, säger sjuksköterskan Jenny Gustafsson som jobbar med de nyanlända båtflyktingarna på Malta.

En av Läkare Utan Gränsers patienter på Malta berättar hur hon flytt undan kriget i Somalia.

- I Mogadishu riskerade jag ständigt att dö i stridigheterna. Jag var tvungen att ge mig av. Till fots gick jag genom den heta öknen, en del klarade inte den tuffa vandringen och dog på vägen. När jag väl kom fram till Libyen sattes jag i fängelse. Efter att jag vid upprepade tillfällen våldtagits blev jag gravid. Till slut blev jag fri och resan över Medelhavet skulle äntligen bli av. Jag födde min dotter första dagen på båten. Jag höll henne hårt under den tuffa båtresan som tog 5 dagar. Väl framme i Europa började ett nytt helvete, berättar en ung somalisk kvinna.

Vi behöver inte blicka ända ner till södra Europa för att se hur utsatta människor utestängs från hälso- och sjukvård. Sverige är ett av de mest restriktiva länderna i Europa när det gäller denna fråga. Flyktingar som har fått avslag på sin asylansökan och andra papperslösa som vistas i Sverige har i dag endast rätt att köpa akutvård till fullt pris. Fantasibelopp för personer som är beroende av omgivningen för sin överlevnad.

- Läkare Utan Gränser bistår människor som drabbats av kriser oavsett politisk åsikt, religion, etnisk tillhörighet eller legal status. De människor som vi möter i Europa skulle kunna vara samma patienter som vi behandlar på våra kliniker i Somalia, Kongo och på andra håll i världen, säger Dan Sermand.

FAKTA
Sedan 2000 har Läkare Utan Gränser gett akutvård och psykologhjälp till båtflyktingar i transitländerna i norra Afrika, mellanöstern och södra Europa. I dagsläget arbetar man med båtflyktingar i Italien, Grekland, Marocko, Malta och Jemen.

För mer information eller för intervjuer vänligen ring Frida Lagerholm på 070 147 93 24