Skip to main content

Jemen: Mödrar och barn dör utan tillgång till vård

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2019 14:52 CEST

Treåriga Hassan vårdas för bland annat trombocytopeni och undernäring på Läkare Utan Gränsers sjukhus i Taiz Houban, Jemen. Läkarna lyckades, mot alla odds, rädda hans liv. Foto: Matteo Bastianelli

I Jemen har gravida kvinnor med risk för komplicerade förlossningar och familjer med sjuka barn ofta svårt att ta sig till medicinska inrättningar – vilket får dödliga konsekvenser. Enbart på två av de sjukhus där Läkare Utan Gränser arbetar dog 1 529 barn mellan 2016 och 2018. Det framkommer i en rapport som släpps på tisdagen. 

Efter fyra års konflikt i Jemen mellan de stridande parterna och deras internationella uppbackare har landets vårdsystem kollapsat och kan inte tillgodose behoven hos befolkningen på 28 miljoner människor.

– Sverige har varit mycket aktivt kring Jemen, både som givare och på den politiska arenan. Men trots den rekordstora humanitära responsen ser vi ändå i våra projekt hur grundläggande behov som barn- och mödravård är utom räckhåll för den hårt drabbade befolkningen i vissa områden. Det visar återigen att det inte räcker med mer pengar för att lösa den här krisen, säger Pieter-Jan van Eggermont, humanitär rådgivare på Läkare Utan Gränser i Sverige.

Läkare Utan Gränsers rapport Complicated delivery ­– The Yemeni mothers and children dying without medical care, visar hur kriget påverkar gravida, nyblivna mödrar och barn under 15 år. Dessa hör till de mest bortglömda och försummade människorna i Jemen, något som vår medicinska personal som arbetar i distrikten Taiz och Hajjah vittnar om i rapporten.

En tredjedel döda vid ankomst

Mellan 2016 och 2018 dog 36 mödrar och 1 529 barn – varav 1 018 var nyfödda – på Läkare Utan Gränsers sjukhus i Taiz Houban och på Abs-sjukhuset i Hajjah-distriktet, som Läkare Utan Gränser stöttar. Bland dödsfallen i Taiz Houban var nästan en tredjedel döda redan vid ankomsten. Många nyfödda som kom till Läkare Utan Gränsers sjukhus hade låg födelsevikt eller hade fötts för tidigt, hemma eller på små privata klinker. Den vanligaste orsaken för dödsfall bland nyfödda var prematuritet, syrebrist vid födseln och allvarliga infektioner (sepsis).

Det stora antalet dödsfall har flera orsaker, de flesta av dem kopplade till kriget. Till exempel handlar det om brist på fungerande vårdinrättningar, svårigheter att nå de vårdinrättningar som är i bruk och att patienterna inte har råd med privat vård. Patienterna måste korsa frontlinjer, ta sig igenom ingenmansland och förhandla sig genom vägspärrar. Före konflikten kunde personer som bor i utkanten av Taiz ta sig till ett sjukhus i centrum på tio minuter. Nu kan det ta sex timmar.

– Det är ett stort problem att det är så svårt att nå fram till sjukvårdsinrättningarna. Patienterna kan inte ta sig fram på grund av lufträder och sammandrabbningar och de vågar inte gå ut på natten av rädsla för att bli anfallna. En gång utsattes en bil för ett flyganfall och alla i bilen dog, säger barnmorskan Sadeqa som arbetar för Läkare Utan Gränser på sjukhuset i Abs.

Tidigare i veckan tvingades ett sjukhus i centrala Taiz, som stöttas av Läkare Utan Gränser, att tillfälligt avbryta verksamheten till följd av hårda strider. Även det enda offentliga sjukhuset som tillhandahåller mödravård tvingades stänga sina dörrar. Våldet stoppar också humanitär personal från att ta sig till och från sjukhusen.

Sjukhusen attackeras

Det är inte heller bara vägen till vårdinrättningen som är farlig i Jemen. Även sjukhusen riskerar att bli utsatta för bombattacker.

– Sjukhuset i Abs har skadats i en attack och hela området har bombats kraftigt under kriget. Människorna här är rädda för attacker på vägarna eller att sjukhuset ska bombas på nytt. Många av patienterna som tar sig hit visar tecken på posttraumatiskt stressyndrom, säger Khattab som ansvarar för Läkare Utan Gränsers arbete med psykisk ohälsa.

Den desperata situationen för mödrar och barn som söker vård gäller över hela landet, speciellt i de områden där kriget härjat allra värst.

I rapporten upprepar Läkare Utan Gränser kravet på de stridande parterna att skydda civila och medicinsk personal och ge skadade och sjuka tillgång till vård. Organisationen uppmanar parterna att lätta på restriktionerna för humanitära organisationer så att dessa kan svara på de väldiga humanitära behov som finns. Dessutom uppmanar Läkare Utan Gränser andra internationella organisationer att utöka insatserna i landet, bland annat genom att skicka erfaren personal till de områden där de humanitära behoven är störst, så att det finns tillgång till vård av hög kvalitet.

Vill du veta mer? Läs rapporten här.

Läkare Utan Gränser har utökat sina insatser i Jemen sedan konflikten trappades upp 2015. I dagsläget driver Läkare Utan Gränser 12 sjukhus och vårdinrättningar på olika håll i landet och stöder ytterligare 20 sjukhus och vårdinrättningar i 11 provinser.

Mellan mars 2015 och december 2018 gjorde Läkare Utan Gränsers medicinska team i Jemen 81 102 kirurgiska ingrepp, vårdade 119 113 patienter med krigs- och våldsrelaterade skador, förlöste 68 702 barn och vårdade över 116 687 patienter med misstänkt koleradiagnos. För närvarande har Läkare Utan Gränser 2 200 internationella och lokalt anställda i Jemen och bidrar till lönen för 700 anställda på hälso- och sjukvårdsdepartementet.

För mer information eller intervjuer med talespersoner kontakta presstjänsten i Sverige på +46 (0)708 - 33 77 40. 

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Läs mer på lakareutangranser.se