Skip to main content

Jemen: Ny våg av flyktingar efter strider i Abs

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2019 14:01 CEST

Kriget i Jemen har lett till stor förödelse. Bilden är från staden Aden. Bild: Agnes Varraine-Leca

Över 18 000 personer har drivits på flykt efter att striderna norr om staden Abs i Jemen har blossat upp igen. Läkare Utan Gränser är oroade över civilbefolkningens stora behov av mat, vatten och vård, säger Jaume Radó, Läkare Utan Gränsers landsansvariga i Jemen.

"Striderna vid frontlinjen norr om Abs i Jemen blossade återigen upp sista veckan i mars. Efter flera dagars intensiva strider har över 18 000 personer drivits på flykt och anlänt till Abs med omnejd. Totalt har över 50 000 personer tvingats lämna sina hem och situationen kan förvärras om striderna fortsätter. Sjukhuset är det enda som finns för de 1,2 miljoner människorna som bor i Abs med omnejd.

De huvudsakliga humanitära behoven bland dem som flytt är medicinsk vård, vatten, husrum, mat och andra förnödenheter. Det finns ett brådskande behov av ökade medicinska insatser, rent vatten och sanitet, eftersom antalet kolerafall i Jemen har ökat och befolkningen är i dåligt skick, medicinskt sett. Läkare Utan Gränser driver ett behandlingscenter för kolera i Abs och är i slutskedet av att bygga ett till, för att kunna möta behoven bland dem som flytt från sina hem.

Det finns grupper med civila som vi inte kan nå på grund av säkerhetsskäl. Läkare Utan Gränser vädjar till de stridande parterna att värna om den civila befolkningens och de medicinska insatsernas säkerhet, så att de som flytt eller sårats i strider kan få vård."

För mer information eller intervjuer med talespersoner kontakta presstjänsten i Sverige på +46 (0)708 - 33 77 40. 

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Läs mer på lakareutangranser.se