Skip to main content

Konferens för bättre barnsjukvård i humanitära kriser

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2019 09:50 CEST

Läkare Utan Gränsers vårdmottagning på ett flyktingläger i Centralafrikanska republiken. Foto: Yann Libessart.

Den 5 och 6 april anordnar Läkare Utan Gränser en konferens i pediatrik på Karolinska Institutet. Konferensen samlar experter från fler än 50 länder som ska diskutera hur barnsjukvården i humanitära kriser kan förbättras. Journalister är välkomna att delta. 

I konflikter, naturkatastrofer och andra humanitära kriser är det nästan alltid barnen som drabbas hårdast. Samtidigt saknas ofta sjukvård som är tillräckligt anpassad till barns behov, som anpassade diagnosverktyg, evidensbaserade riktlinjer och medicinsk personal specialiserad inom pediatrik. Inom forskningsvärlden råder det brist på studier inom neonatologi, pediatrisk neurologi och palliativ vård för humanitära kontexter.

Barn och unga utgör 60 procent av Läkare Utan Gränsers patienter världen över. 2008 skapade Läkare Utan Gränser en arbetsgrupp inom pediatrik för att förbättra sjukvården för barn i våra projekt. Pediatrikdagarna har anordnats sedan 2016, första gången i Stockholm och året därpå i Dakar, Senegal. 

Denna gång deltar totalt 275 deltagare från fler än 50 länder i Pediatrikdagarna. Under konferensen möts Läkare Utan Gränsers fältpersonal, forskare och representanter för andra hjälporganisationer för att presentera ny forskning, utbyta idéer och initiera samarbeten. Det handlar även om att öka kunskapen om pediatrik hos icke-specialiserad medicinsk personal och att identifiera luckor inom fältbaserad forskning kring barnsjukvård.

Specifika teman för Pediatrikdagarna 2019:

 • Undernäring hos spädbarn under sex månader
 • Andningsstöd inom neonatologi och barnsjukvård
 • Skydd av barn i krig och katastrofer
 • Icke smittsamma sjukdomar hos barn.

Konferensens talare:

 • Andrew Argent, chef för pediatrik och barnhälsa, University of Cape Town
 • Elise Nolo, barnsjuksköterska med över tio års fälterfarenhet för Läkare Utan Gränser
 • Nicholas Evans, specialist inom neonatologi vid Royal Prince Alfred Hospital, Sydney
 • Marie McGrath, chef, Emergency Nutrition Network
 • Martha Mwangome, forskare, Kenya Medical Research Institute
 • Harry Barthorp, näringsrådgivare, GOAL Global
 • Deborah Hodes, barnläkare specialiserad på skydd av barn, London Borough of Camden
 • Karen Olness, professor inom pediatrik och global hälsa, Case Western Reserve University
 • Minja Peuschel, rådgivare barnskydd i katastrofer, Rädda Barnen
 • Abiola Oduwole, professor inom pediatrik, College of Medicine University of Lagos
 • Liesl Zühlke, pediatrisk hjärtspecialist, Red Cross War Memorial Children’s Hospital.

Hackathon – innovativa idéer för att förbättra barnsjukvård

Inför Pediatrikdagarna anordnar Läkare Utan Gränsers innovationsenhet ett Hackathon den
3–4 april på Openlab i Stockholm. Utöver våra barnsjuksköterskor och barnläkare deltar biomedicinska forskare, designers och ingenjörer. Under ledning av Läkare Utan Gränsers innovationsenhet kommer de att spåna fram idéer inom en rad angelägna teman, som sårvård, läkemedelsinjektioner, malaria och terapeutiska lekar för svårt sjuka barn. Förslagen presenteras under Pediatrikdagarna, kl. 12:00 den 5 april.

Vill du delta i Pediatrikdagarna?

Som journalist är du välkommen att delta i evenemanget, men anmälan krävs. Programmet finns som bifogad fil (längst ned). För att anmäla dig, maila sanna.gustafsson@lakareutangranser.se. Evenemanget livestreamas även i sin helhet på paediatrics.msf.org.

Vill du intervjua någon av talarna?

Läkare Utan Gränsers pressteam hjälper gärna till att ordna intervjuer. Kontakta vår pressjour vid intresse på tel 070-833 77 40. Se bifogad talarlista (längst ned) för mer information om varje talare samt om Pediatrikdagarnas vetenskapliga kommitté. 

För mer information eller intervjuer med talespersoner kontakta presstjänsten i Sverige på +46 (0)708 - 33 77 40. 

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Läs mer på lakareutangranser.se