Skip to main content

Konflikt, ebola och mässling gör att behovet av humanitärt stöd skjutit i höjden i nordöstra Kongo-Kinshasa

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2019 09:53 CEST

Mama Evaleti, från Tali, har förlorat fem av sina sex barn. Hon kom till Bunia, Kongo-Kinshasa, för en vecka sedan och nu befinner sig hennes enda barn i livet på sjukhuset i staden. Foto: Pablo Garrigos

Flera humanitära kriser pågår just nu i Ituri-provinsen, nordöstra Kongo-Kinshasa, och hundratusentals människor är i stort behov av humanitärt stöd. Läkare Utan Gränser uppmanar till ökat stöd för att förhindra att fler liv går till spillo.

Den senaste tidens våldsvåg i regionerna Djugu, Mahagi och Irumu har tvingat tusentals människor på flykt. Trots att Läkare Utan Gränser vid upprepade tillfällen har uppmanat internationella hjälporganisationer att förstärka och utvidga det humanitära stödet till regionen har majoriteten av de som flytt fortfarande inte fått sina mest grundläggande behov tillgodosedda.

– Tyvärr är det inte första gången det finns stora humanitära behov i landet, förklarar läkaren Moussa Ousman, landansvarig för Läkare Utan Gränser i Kongo-Kinshasa.

– Men den här gången handlar det inte bara om att många människor tvingats fly på grund av våld, utan att det pågår ett mässlingsutbrott som sprids snabbt och en ebolaepidemi som inte visar några tecken på att avta. Den rådande situationen här liknar inte något vi tidigare skådat.

Våldsamheterna i Ituri har ökat sedan december 2017 och majoriteten av människor som flytt har varit i akut behov av humanitärt stöd, vissa i mer än ett års tid. Sedan oktober 2018 har Läkare Utan Gränser genomfört tre undersökningar på platserna Drodro, Nozzi och Angumu. Samtliga visade att dödligheten i dessa samhällen var långt över akuta nivåer.

– Våra undersökningar visar att människor i huvudsak dör av sjukdomar som går att förebygga, som malaria, mässling och diarré, säger Moussa Ousman. Det är mycket oroande. Speciellt eftersom det ännu inte varit möjligt att vaccinera mot mässling på grund av det pågående ebolautbrottet, och rädslan för att ebola sprider sig vidare. Tillsammans med hälso- och sjukvårdsmyndigheterna tittar vi på vilka innovativa strategier vi kan genomföra med tanke på omständigheterna, men det behövs mer hjälp här för att förhindra fler dödsfall.

Läkare Utan Gränser stöttar de lokala hälso- och sjukvårdsmyndigheterna med att ge vård och svara på de mest akuta behoven hos de som flytt i Drodro, Nizzi och Bunia. Våra team tillhandahåller också rent dricksvatten, delar ut förnödenheter samt bygger duschar och latriner. Trots det är de mest akuta behoven hos tusentals familjer inte tillgodosedda.

Läkare Utan Gränser uppmanar till ett ökat långsiktigt humanitärt stöd för att förhindra att fler liv går till spillo, och att för att säkerställa anständiga levnadsvillkor för alla människor som har tvingats fly. 

För mer information eller intervjuer med talespersoner kontakta presstjänsten i Sverige på +46 (0)708 - 33 77 40. 

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Läs mer på lakareutangranser.se