Skip to main content

Kräver stopp för attacker mot patienter och vårdpersonal

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2013 15:43 CET

Läkare Utan Gränser uppmanar alla inblandade i den pågående konflikten i Centralafrikanska republiken att låta sårade och sjuka få den vård de behöver under säkra omständigheter. Organisationen kräver ett slut på våldet mot patienter, civila och sjukvårdspersonal i Bangui och i resten av landet.

Den våldsvåg som började i huvudstaden Bangui den 5 december har nu spritt sig till sjukvårdsinrättningar. I torsdags fick personal och patienter på Amitiésjukhuset bevittna summariska avrättningar utförda av beväpnade män inne på sjukhuset.

 –  Under torsdagen såg våra team ett dussin kroppar som låg framför sjukhuset, berättar Rosa Crestani som är akutsamordnare för Läkare Utan Gränser.

Sjukhuspersonalen vill inte längre arbeta på Amitiésjukhuset på grund av den otrygga situationen. Flera patienter är kvar trots att sjukhuset inte längre är i drift. Delar av sjukhusets personal har istället börjat hjälpa till på det statliga sjukhuset dit en del av de sårade har förts.

Vårdpersonal hotas
Även på det offentliga sjukhuset är läget mycket spänt. Både Läkare Utan Gränsers personal, hälsoministeriets anställda och patienter har hotats och arbetar under stor press. Läkare Utan Gränsers team har vid flera tillfällen tvingats gå emellan beväpnade män och patienter.

 – Vi fortsätter vårt arbete, men våldet inne på sjukhuset är oacceptabelt och utgör ett allvarligt brott mot internationell humanitär rätt, säger Thomas Curbillon, landchef på Läkare Utan Gränser.

– Våldet har en tydlig inverkan på den medicinska behandlingen, försämrar möjligheterna till vård och leder till att sjukhuspersonalen tidvis måste överge sitt arbete. Dessutom innebär våldet att många sårade patienter förmodligen inte kommer att söka vård. Hjälp som vi definierar den – neutral, opartisk och oberoende – kan inte ges under inverkan av hot och våld.

Läkare Utan Gränser understryker att alla parter i konflikten i Centralafrikanska republiken - i Bangui och i hela landet - måste respektera civilbefolkningen och vårdinrättningar, och att de sårade och sjuka ska behandlas utan diskriminering.

Organisationen uppmanar till ett förbud mot väpnad närvaro på sjukvårdsinrättningar och ett stopp för attacker och hot mot patienter och vårdpersonal, både centralafrikansk och utländsk personal.

För mer information kontakta presstjänsten på 0708 – 33 77 40.Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Bifogade filer

PDF-dokument