Skip to main content

Läkare Utan Gränser: fler behöver tillgång till livräddande malariabehandling

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 13:13 CEST

Fler liv kan räddas om nya, effektiva strategier sätts in i kampen mot malaria. Det visar en rapport som Läkare Utan Gränser lanserar idag. Rapporten visar att antalet sjukdoms- och dödsfall kan undvikas med enkel, kostnadseffektiv behandling, i kombination med de testmetoder som finns tillgängliga idag.

- Trots att det skett en ökning av tillgängliga medel för att bekämpa malaria är det inte tillräckligt, säger Meinie Nicolai, generalsekreterare för Läkare Utan Gränser i Bryssel. - Nya och effektiva mediciner finns, liksom snabbtester som inom en kvart kan styrka en diagnos. Men många av insatserna misslyckas vid sista hindret och mängder av sjuka människor, huvudsakligen barn, får inte den behandling de behöver.

I stora delar av Afrika söder om Sahara uppsöker inte människor sjukvårdinrättningar för att det är för dyrt eller för att de ligger för långt bort. I Sierra Leone får endast 12 procent av de barn som misstänks lida av malaria tillgång till effektiv malariabehandling genom sjukvården[1]. Läkare Utan Gränsers erfarenhet och forskning visar att det är patientavgifter som avskräcker människor från att söka vård i de flesta fattiga områden där Läkare Utan Gränser arbetar.

Det andra hindret är geografiskt. Många människor i fattiga områden bor på landsbygden, långt ifrån närmsta sjukvårdinrättning eller isoleras av översvämningar under regnperioden. Metoder där man involverar och utbildar hälsoarbetare i byar har bevisats vara effektiva för att nå ut och behandla malaria på plats. I Läkare Utan Gränsers projekt i Mali har man genom att kombinera gratis sjukvård i hälsocentren och i isolerade områden på landsbygden har man under ett år lyckats tredubbla antalet upptäckta och behandlade fall av malaria. Man använder enkla snabbtester, som har gjort det möjligt för lekmän med en grundläggande utbildning att bekräfta att en patients feber är orsakad av malaria. Testen har gjort det möjligt att hantera ökningen av antalet patienter utan att riskera kvaliteten När fall av malaria har konstaterats delar hälsoarbetaren i byn ut gratis mediciner till patienten eller vårdnadshavaren.

- Hälsoarbetarna ute i byarna är inte lösningen på alla problem, men de kan på ett effektivt sätt hjälpa till att fylla de tomrum som finns där sjukvården inte är tillgänglig, förklarar Christine Jamet, landansvarig för Läkare Utan Gränser i Tchad.

- Detta ska dock inte undanta myndigheterna från att fortsätta utvidga tillgången till hälso- och sjukvård. De som testar negativt för malaria måste behandlas för sjukdomen som orsakar febern och mer komplicerade fall måste remitteras till en sjukvårdsinrättning. För att garantera rätt medicinsk behandling mot malaria måste man systematiskt diagnostisera malaria genom att använda tester.

Idag rekommenderar Världshälsoorganisationen (WHO) att alla barn i högriskepidemiområden som har feber behandlas med malariamediciner. I Läkare Utan Gränsers projekt i Bo, i Sierra Leone, som är ett högriskområde, har man systematiskt använt sig av snabbtester och det har visat sig att 30-40 procent av alla misstänkta fall bland barn under fem år inte lider av malaria. Att följa WHO:s rekommendationer - att inte använda tester - betyder att många får felaktig behandling och ingen vidare undersökning görs för att utreda den verkligen orsaken till febern.

Under tiden man väntar på mer framgångsrika metoder för att förebygga och bekämpa malaria fortsätter patienter att dö i onödan om de inte får tillgång till effektiv behandling och diagnos. Att skicka tester och mediciner till länder är inte tillräckligt, man måste se till att de används och når ut och till de patienter som är i akut behov av hjälp.

Anneli Eriksson, ordförande för Läkare Utan Gränser finns tillgänglig för intervjuer. För mer information var god kontakta pressekreterare Malin Lager på 0708-33 77 40.

[1] Rapport: "Coverage of malaria control interventions in the eight Global Fund districts in Sierra Leone. Ministry of Health and Sanitation, Sierra Leone, March 2007.

Bifogade filer

Word-dokument